Mehmet Rifat Börekçi

Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı. Ulemadan Börekçizade Ali Kazım Efendinin oğludur. Annesi Habibe Hanımdır. 1861 senesinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. İstanbul'da Bayezid Camii dersiamlarından atıf Beyin cami derslerine devam ettikten ve medrese öğrenimini tamamladıktan sonra icazet (diploma) aldı. Ankara Fazliye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907 senesindeAn...

Mehmet Rifat Börekçi hakkında detaylı bilgi

Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı. Ulemadan Börekçizade Ali Kazım Efendinin oğludur. Annesi Habibe Hanımdır. 1861 senesinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. İstanbul'da Bayezid Camii dersiamlarından atıf Beyin cami derslerine devam ettikten ve medrese öğrenimini tamamladıktan sonra icazet (diploma) aldı. Ankara Fazliye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907 senesinde Ankara müftüsü oldu. 1909'da tekrar mahkeme üyeliğine döndü.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki Kuva-yi Milliyeyi destekledi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Ankara şube başkanlığını yürüttü. Milli Kurtuluş Savaşının meşru olduğuna dair fetva verdi. İlk TBMM'ye Menteşe (Muğla) milletvekili olarak katıldı. Altı ay kadar milletvekilliği yaptıktan sonra Ankara müftülüğü vazifesini üstlenerek milletvekilliğinden ayrıldı.

Halifeliğin kaldırılmasından sonra 30 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine getirildi. Atatürkün düşüncelerine ve inkılablara her yönüyle destek oldu. İlmi kariyere sahip olmamakla birlikte, devrin siyasi şartlarına uygun hareket etmek suretiyle ömrünün sonuna kadar bu vazifede kalan Mehmed Rifat Börekçi 5 Mart 1941'de Ankara'da öldü.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mehmet Rıfat Börekçi

Mehmet Rıfat Börekçi (1860 - 1941) 1860�ta Ankara�da doğdu. Müderris Börekçizade Ali Kazım Efendi�nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini, Sıbyan Mektebi ve Ankara Rüştiyesi�nde tamamladı. Sonra yüksek öğrenimi için İstanbul�a gitti. Orada ...

Rıfat Börekçi

Börekçizade Mehmet Rifat Efendi (d. 1860 - ö.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (1. Dönem)

Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920`de Ankara`da toplanmış, 1 Nisan 1923`te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923`te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir. Meclis`in açılış günü olan 23 Nisan, ...

Ankara Fetvası

Ankara Fetvası (Anadolu Fetvası, Börekçizade Mehmet Rifat Efendi Fetvası) Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın etkisiyle yayınlanan, Mustafa Sabri Efendi'nin kaleme aldığı Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi tarafından ilan edilen Kuva-yı Milliye'cilerin ...

Kırşehir Milletvekilleri

Osmanlı Devri (1877-1920) Kırşehir Milletvekilleri