Mehmet Rifat Börekçi

Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı. Ulemadan Börekçizade Ali Kazım Efendinin oğludur. Annesi Habibe Hanımdır. 1861 senesinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. İstanbul'da Bayezid Camii dersiamlarından atıf Beyin cami derslerine devam ettikten ve medrese öğrenimini tamamladıktan sonra icazet (diploma) aldı. Ankara Fazliye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907 senesindeAn

Mehmet Rifat Börekçi

Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı. Ulemadan Börekçizade Ali Kazım Efendinin oğludur. Annesi Habibe Hanımdır. 1861 senesinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. İstanbul'da Bayezid Camii dersiamlarından atıf Beyin cami derslerine devam ettikten ve medrese öğrenimini tamamladıktan sonra icazet (diploma) aldı. Ankara Fazliye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907 senesinde Ankara müftüsü oldu. 1909'da tekrar mahkeme üyeliğine döndü.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki Kuva-yi Milliyeyi destekledi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Ankara şube başkanlığını yürüttü. Milli Kurtuluş Savaşının meşru olduğuna dair fetva verdi. İlk TBMM'ye Menteşe (Muğla) milletvekili olarak katıldı. Altı ay kadar milletvekilliği yaptıktan sonra Ankara müftülüğü vazifesini üstlenerek milletvekilliğinden ayrıldı.

Halifeliğin kaldırılmasından sonra 30 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine getirildi. Atatürkün düşüncelerine ve inkılablara her yönüyle destek oldu. İlmi kariyere sahip olmamakla birlikte, devrin siyasi şartlarına uygun hareket etmek suretiyle ömrünün sonuna kadar bu vazifede kalan Mehmed Rifat Börekçi 5 Mart 1941'de Ankara'da öldü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar