Mehmet Said Paşa

Tam adı Küçük Mehmed Said Paşa. Osmanlı Devlet Adamı. 1838 yılında Erzurum`da doğdu. Zamanın Bahriye Müşii (Mareşal) Eğinli Said Paşa`dan ayırmak için “Küçük” lakabı takıldı. Öğrenimine Erzurum`da başladı ve İstanbul`da devam etti. Meclis-i vala mazbata odasına katip yardımcısı olarak girdi. Sırasıyla, Şura-yı Devlet üye yardımcılığı, Takvimhane Müdürlüğü, Tahrir-i Emlak Müdürlüğü, Ticaret Nezareti Mektupçuluğu ve Sadaret Mektupçuluğu vazifelerinde bulundu. Sultan [

Tam adı Küçük Mehmed Said Paşa. Osmanlı Devlet Adamı. 1838 yılında Erzurum`da doğdu. Zamanın Bahriye Müşii (Mareşal) Eğinli Said Paşa`dan ayırmak için “Küçük” lakabı takıldı. Öğrenimine Erzurum`da başladı ve İstanbul`da devam etti. Meclis-i vala mazbata odasına katip yardımcısı olarak girdi. Sırasıyla, Şura-yı Devlet üye yardımcılığı, Takvimhane Müdürlüğü, Tahrir-i Emlak Müdürlüğü, Ticaret Nezareti Mektupçuluğu ve Sadaret Mektupçuluğu vazifelerinde bulundu. Sultan II. Abdülhamid tahta geçtikten sonra, Mabeyn-i Hümayun Başkatipliğine getirildi. Bundan sonra vezir payesi alarak, Ayan Meclisi üyeliği, Hazine-i Hassa Nazırı ve Dahiliye Nazırı vazifelerinde bulunduktan sonra, 18 Ekim 1879`da Sadrazam oldu. Said Paşa,1879 - 1912 yılları arasında 9 defa sadrazamlık makamına atandı.II. Meşrutiyet`te Ayan Meclisi Reisi oldu. Mahmut Şevket Paşa`nın kabinesinde, nazırlık vazifesinde bulundu. 1914`te 76 yaşında vefat etti. Mezarı, Eyüp Türbesi`nin girişindedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mehmet Said Paşa
Mehmet Said Paşa