Mehmet Talat veya Mehmed Talat şu anlamlara gelebilir:

Mehmet Talat

Mehmet Talat veya Mehmed Talat şu anlamlara gelebilir: *Mehmed Talat Paşa (1874-1921), İttihat ve Terakki kurucularından, Meclis Vekilliği, Dahiliye Nazırlığı, Posta Vekilliği ve 1917'de Sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı ve asker *Mehmet Ali Talat (d. 1952), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı

Yanıtlar