Mehmet Tevfik Gerçeker

Mehmet Tevfik Gerçeker, (d. r. 1314 (1898, Karacabey, Bursa, Türkiye) - (ö. 28 Ocak 1982), Türk hukukçu.

Mehmet Tevfik Gerçeker, (d. r. 1314 (1898, Karacabey, Bursa, Türkiye) - (ö. 28 Ocak 1982), Türk hukukçu. TBMM'de I., II., III., IV.,V., VI., VII. ve VIII. dönem TBMM Bursa milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker'in oğludur. İstanbul Darülhilafe Medresesini bitirdikten sonra Adliye Vekaleti Sicil Dairesi Kütabetinde Seriye Vekaleti Tedrisat Müdüriyeti Umum Başkatipliğinde ve Mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri Muamelat Mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri Memurin Müdürlüğünde bulunmuştur. Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1928 yılında bitirmiştir. Şuray-ı Devlet (Danıştay) 3. sınıf muavinliğe getirilmiştir. Sırasıyla Başyardımcılık ve Kanunsözcülüğü yaptıktan sonra 17 Şubat 1947 tarihinde üyeliğe seçilmiştir. Suat Hayri Ürgüplü'yü yargılayan Divan-ı í‚li Üyeliğini yapmıştır, 6 Haziran 1952'de TBMM tarafından Danıştay 9. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Bundan sonra Danıştay 7. Daire Başkanlığında bulunmuş, Milli Birlik Komitesi'nce Yüksek Adalet Divanı asil üyeliğine seçilmişse de hastalığı nedeniyle göreve başlayamamıştır. Danıştay 2. Daire ve Danıştay Başkanlığı vekillikleri görevini yürütmüştür. 1952 yılından sonra Yüksek Seçim Kurulunda da görev yapmıştır. 24 Mayıs 1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine seçilmiştir. 22 Haziran 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk Başkanvekili unvanını almıştır. 13 Temmuz 1963 tarihinde emekli olmuştur. Ardından 13 Ekim 1964 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmış, bu görevde 16 Aralık 1965 tarihine kadar devam etmiştir. }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.