--}}

Mehmet Yüksel (Sosyolog)

Mehmet Yüksel (1958, Gaziantep), sosyoloji profesörü, hukukçu ve iletişimbilimci.

Mehmet Yüksel (1958, Gaziantep), sosyoloji profesörü, hukukçu ve iletişimbilimci. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Yüksel, 1986'da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansını; 1989'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci lisansını; 1997'de Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında ikinci yüksek lisansını; 1999'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anablim Dalı'nda doktora derecesini; 2000 yılında ise, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Sosyoloji Anabilim Dalın'da ikinci doktora derecesini tamamladı. Bir dönem liselerde felsefe, sosyoloji, hukuk, mantık ve psikoloji dersleri de veren Yüksel, kısa bir süre Ankara Barosu'na bağlı olarak avukatlık da yapmıştır. 1997'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde akademisyenlik hayatına başlayan Mehmet Yüksel, halen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Yüksel'in çalışma alanları, modernite-posmodernite ve hukuk ilişkisi, modernleşme ve sosyoloji, hukuk sosyolojisi, İslam hukuku, iletişim ve medya hukuku, mülkiyet-fikri haklar ve iletişim ilişkisi, küreselleşme ve hukuk, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, sosyal bilimler felsefesi, sosyal teori ve iletişim kuramları, modernleşme-mahremiyet-medya ilişkisi, İbn-i Haldun ve sosyal teorisi olarak sıralanabilir.

eserleri

Yüksel, Mehmet, Fikri Mülkiyet ve İletşim Yazıları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 40. Yıl Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2009 Yüksel, Mehmet, Modernite Postmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002. Yüksel, Mehmet, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, 2001

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.