Mekteb-I Harbiye

Kısaca: Kara Harp Okulu (kısaca KHO) veya geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da konuşlanmış, Türk Kara Kuvvetleri'nin muvazzaf subay kaynağı, lisans seviyesinde eğitim veren askerî okul. ...devamı ☟

Mekteb-i Harbiye
Mekteb-i Harbiye

Mekteb-i Harbiye ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kara Harp Okulu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kara Harp Okulu
3 yıl önce

adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetlerinin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren askerî okuldur. Mekteb-i Harbiye-i Şahane...

Kara Harp Okulu, 11 Mayıs, 1795, 17 Mayıs, 1826, 1834, 1841, 1845, 19. Yüzyıl, 1905, 1908
Mekteb-i Erkân-ı Harbiye
6 yıl önce

Mekteb-i Erkân-ı Harbiye (tam adı: Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne) veya Erkân-ı Harbiye Mektebi, Osmanlı Ordusu'na kurmay subay yetiştiren askerî...

Harbiye, Şişli
3 yıl önce

98833 Harbiye, İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı bir semt ve mahalledir. Adını 1834-1936 yılları arasında burada bulunan Mekteb-i Harbiye'den almıştır...

Harbiye, Şişli, 1834, 1864, 1870, 1936, 1946, 1947, 1948, 1949, 1955, 1981
Harbiye Orduevi
3 yıl önce

niteliğindeki Harbiye Orduevi subayların kullanımına açıktır. İnşası 1974'te tamamlanan orduevi daha önce yakınında bulunan eski Mekteb-i Harbiye binasının...

Harbiye Orduevi, 1981, 2000, Askeriye, Mekteb-i Harbiye, Taslak, Türkiye, İstanbul, Şişli
Ahmed Muhtar Paşa
6 yıl önce

Ateşli Toplar, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye Matbaası, 1893. Dumansız Barutlar, Matbaa-yı Askeriye, 1894. Tedris-i Lisan-i Ermeni, Matbaa-i Tigran Civelekyan...

Ahmed Muhtar Paşa, Ahmed Muhtar Paşa
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn
3 yıl önce

tamamladı. 1834'te padişah II. Mahmud'un emri ile Mekteb-i Harbiye kurulunca gerek yeni açılan Mektebi-i Harbiye'ye gerekse Mühendishane'ye hoca, askerî fabrikalara...

Ethem Paşa
3 yıl önce

süreyle Harbiye Nazırı olarak görev yaptı. Babası gümrük memuru Mustafa Ferhad Efendi'dir. 1863 yılında Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den Mülâzım-ı...

Ethem Paşa, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Biyografi, Plevne Savunması, Taslak, Teselya, Türk, Yunanlı
Ali Cevat
3 yıl önce

çekmektedir. Ali Cevad, Ġstanbul‟da Mekteb-i Harbiye‟den 1880 yılında piyade subayı olarak mezun olmuştur. Mekteb-i Harbiye'yi bitirdikten sonra askeri ve mülki...