mektupçu

osmanlılarda, bir resmi dairenin yazı işlerini yönetmekle yükümlü yüksek orunlu kişi. bir il idaresinin yazı işlerini yöneten görevli.

mektupçu

Türkçe mektupçu kelimesinin İngilizce karşılığı.
formerly chief secretary (for a ministry, government bureau, or provincial government).

Yanıtlar