Melik

Kısaca: Melik, (Arapça: ملك) Arapça bir kelime olup kral anlamını taşır. Mülk kökünden türemiştir. ...devamı ☟

Melik kral, hükümdar Kur'an'da Allah'ın 99 isminden biri.

Kur'an'ın ilk ve son suresinde (Fatiha suresi, Nas suresi )Allah'tan Melik olarak sözedilir; yani bir müslüman için mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek malikidir; bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O'na mahsustur; Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız Allah'tır; O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır ve sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah'tır.

İsmin geçtiği Kuran ayetleri

*(20:114) Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur'an'ı okumada acele etme; "Rabbim! benim ilmimi artır" de.
  • (23:116) Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilah yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir.
  • (59:23) O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
  • (62:1) Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir.
  • (114:2) İnsanların hükümdarına,

Melik

Padişah, hükümdar, hakan.

Melik

padişah, hükümdar, hakan.

Melik

(Arapça) Erkek ismi 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdülmelik). Melikşah Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melik, Mustafakemalpaşa
3 yıl önce

Melik, Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adı mahallede Melik Dede adındaki bir dededen gelmektedir mahallesi o kurmuştur...

Melik, Mustafakemalpaşa, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Ayaz, Mustafakemalpaşa
Melik Gazi
4 ay önce

Melik Emir Gazi ya da Emir Gazi ya da Melik Gazi (ö. 1134), Danişmendliler'in üçüncü hükümdarıdır. Haçlı seferlerindeki mücadelesi ile tanınan Danişmend...

Melik Gazi, Kayseri
Bağ Melik
3 yıl önce

Bağ Melik (Farsça: باغ ملك), İran'ın Huzistan Eyaleti'nde şehir. Eyaletin aynı isimli Bağ Melik şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmi...

Hüsrev Melik
3 yıl önce

Hüsrev Melik (ö. 1191), 1160-1186 yılları arasında hüküm süren son Gazne Devleti sultanı. Sultan Sencer, Oğuzlar tarafından esir edilince, Gurlular harekete...

Abd’ûl-Melik bin Attaş
3 yıl önce

Abd’ûl-Melik bin Attaş Fâtımîler Hâlifeliği devrinde Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın İsfahan Bâb-ı Hûcceti ve Dâ’î-i Â'zamı. Büyük Selçuklu Sultanı...

Kör Şah Melik
3 yıl önce

Kör Şah Melik ya da Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri'nde rol oynamış bir Osmanlıdır. Musa Çelebi'nin 1410'da Rumeli'de hükümdar olması üzerine veziri...

Kör Şah Melik, Bizans, Düzmece Mustafa, Fetret Devri, Gelibolu, Kazasker, Mustafa Çelebi, Rumeli, Çelebi Mehmed, Şeyh Bedreddin, Musa Çelebi
Melik Arslan Bey
3 yıl önce

Melik Arslan Bey, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1454-1466 yılları arasında hüküm süren beyidir. Süleyman Bey'in oğludur. Taht mücadelesi verdiği kardeşi...

Melik Gazi (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Melik Gazi, Danişmendliler'in ikinci hükümdarı ve kurucusu olan Danişmend Gazi'nin oğullarından biri. Melikgazi Türbesi, Danişmendlilerin kurucusu Melik...