Melikşah Yasin

Melikşah Yasin, Türk akademisyen.

Melikşah Yasin, Türk akademisyen.

1975 yılında doğdu. İlk ve otaöğrenimini İstanbul`da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nden başladığı yüksek lisans çalışmalarını ``"Tükiye`de Yönetimin Parlamento Tarafından Denetlenmesi"`` başlıklı tezi ile 1998 yılında tamamladı. Avukatlık stajının İstanbul Barosu`nda yaptı. 1997 yılında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı`nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı doktora çalışmalarını 2002 yılında hazırladığı ``"Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri"`` adlı doktora tezi ile tamamladı. Askerlik görevini Deniz Kuvetleri Komutanlığı Karagahında asteğmen olarak tamamladıktan sonra M.Ü. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçentliğe atandı. Bir süre Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkalarını Koruma Kurulu üyeliği de yapan Yasin`in idare hukuku alanında yazılmış iki kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yasin, evli ve bir çocuk babasıdır.

Eserleri

Kitaplar

 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2002.
 2. Uygulama ve Yargı Kararları Işığında Özelleştirmenin Hukuki Rejimi, Beta Yayınları, İstanbul 2006.


Makaleler 1. “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VIII, S.3-4, s.149-184.
 2. “İdari İrtifaklar”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2005/2, s.165-203.
 3. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.60, Eylül/Ekim 2005, s.105-137.
 4. “İdari Makamlara Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.4, Ocak 2005, s.209-221.
 5. “Kuruluş ve Faaliyet Koşullarını Yitiren Aracı Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması veya Faaliyet İzinlerinin İptali”, İstanbul Barosu Dergisi, C.79, S.2005/4, Temmuz-Ağustos, s.1152-1163.
 6. "TarihiMekanların Dönüştürülmesi Sürecinde Mahalli İdarelerin Rolü" Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2006, Y.4, S.45, s.2711.
 7. “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Subay ve Astsubay Sicillerinin İptali”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.18, Kitap 1, s.107-125.
 8. “Ekonomik Üst Kurullar Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Active Finans ve Bankacılık Dergisi, Y.8, S.44, Eylül Ekim2005, s.14-18.
 9. “Anayasa Mahkemesinin İdari Yargının Görev Alanı Sorununa Yaklaşımı”, Yıldızhan Yayla`ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002, s.567-575.
 10. “Drucker`ın Devlet Anlayışı”, Prof.Dr.Nuri Çelik`e Armağan, İstanbul 2001, C.1., s.346-375.
 11. “Karaduman Kararı”, İnsan Hakları Kararları Derlemesi, (ed. Osman Doğru), C.3., İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2000, 349-357.


tbt

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.