Melik-i Acem Türbesi bu türbe içerisinde I. Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid ve oğullarının cenazeleri bulunmaktadır. Ayrıca Abdulvehab Gazi'nin de türbesi bulunmaktadır. Bu türbe Sivas'ta surların dışında yer almaktadır.

Melik-i Acem Türbesi

Melik-i Acem Türbesi bu türbe içerisinde I. Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid ve oğullarının cenazeleri bulunmaktadır. Ayrıca Abdulvehab Gazi'nin de türbesi bulunmaktadır. Bu türbe Sivas'ta surların dışında yer almaktadır.

Yanıtlar