Meml��Klar

Meme (anlam ayrımı)

Meme aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Mem

Mem ya da Memê, Richard Dawkins'in ortaya attığı kültürel iletim birimidir.

Mammografi

Mammografi Nedir? Mammografi, radyolojide yaygın olarak kullanılan çok değerli bir görüntüleme metodudur. Mammografi de aslında X ışını kullanan bir çeşit röntgendir.

Mim (harf)

Mim ( م‎ ) Arap alfabesi'nin yirmidördüncü harfi. İbranice muadili Mem harfidir.

Lagvat Vilayeti

Lagvat Vilayeti, Cezayir'in orta kısmında yer alan bir vilayettir. 25,057 km² yüzölçümündeki vilayetin nüfusu 320.000'dir.

Zana Farqînî

Zana Farqînî, Kürd asıllı Türk yazar çevirmen dilbilimci.

Kfar Kama Şapsığcası

klor

Halojenler sınıfından bir element. Kimyâsal sembolü Cl’dir. Tabiatta halojenlerin en çok bulunanıdır. İlk defa 1774’te Scheele tarafından klorür asidinin piroluzit ile yükseltgenmesiyle elde edildi. O zaman klora, flogistonsuz tuz asidi adı verildi. 1810’...

potasyum klorür

Potasyum klorür kimyasal bir bileşiktir. KCl simgesi ile gösterilir. Potasyum ve klor elementlerinin birleşmesi ile oluşur. Saf hali, kokusuzdur. Beyaz kristallerden oluşur. Bu kristallerde yüzey merkezli küp şeklinde istiflenerek dizilirler.

1651

1651 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler