Memleketini Tan��T!

Memleketim (anlam ayrımı)

* Memleketim (şiir), Nâzım Hikmet şiiri.* Memleketim (Ayten Alpman şarkısı), Ayten Alpman'ın 1972'de çıkardığı aranjman şarkısı. Türkçe sözlerini Fikret Şeneş yazmıştır.

Hacı Mehmet Önay

Hacı Mehmet Efendi (ailesi ölümünden sonra Önay soyadını almıştır) Osmanlı Devleti'nde uzun bir bürokratlık kariyerinden sonra TBMM 1. Dönem'de Bayazıt (Doğubeyazıt) milletvekilliği yapmış Türk siyasetçi. 1844’de (1260) Bayazıt’ta (Doğubayazıt) doğdu.

Ahmet Ramiz Tan

Ahmet Ramiz Tan, (d. 1884, Karacaköy, Hozat, Tunceli) - (ö. 1 Haziran 1928), Türk siyasetçi.

Altın Esası

Kâğıt paranın, tespit edilen bir altın ağırlığına göre değişimini düşünen para sistemi. Bir memleketin altın sistemine tâbi olduğu...

Harputlu İshak Efendi

tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Fatih Sahn-ı Seman Medreseleri'nden icazetname aldı. Daha sonra memleketine dönerek Meydan

John Constable

Muahmmed Cezuli

Muahmmed Cezuli on beşinci yüzyılda Kuzey Afrika'da yetişmiş olan hadis alimlerinden. İsmi, Muhammed bin Süleyman'dır. Künyesi Ebu Abdullah olup Cezuli diye Ünlü olmuştur. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hasan'ın soyundan olup, şeriflerdendir. Fas'ı...

Gazi Giray Han II

Gazi Giray Han II Kırım hanlarından. Devlet Giray’ın oğludur. Mehmed Giray’ın hanlığı zamânında Özdemiroğlu Osman Paşa kuvvetleri safında İran seferine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi.

Saçaklızade

Saçaklızade Osmanlı alimlerinin Ünlülarından. İsmi, Muhammed ibni Ebi Bekir Maraşi'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1698 (H. 1145) senesinde Maraş'ta vefat etti. İlk tahsilini, memleketi Maraş'ta bulunan alimlerden yaptıktan sonra Tibyan Tefsiri müel...

Dan Bălan