Menşevik, Rusça`da azınlık anlamına gelen politik bir sözcüktür. İlk olarak, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi`nde V.İ.Lenin`in önderliğindeki ve çoğunluğu oluşturan Bolşeviklerin karşısında yer alan Plehanov`un önderliğindeki azınlık grup için kullanılmıştır.

Menşevik

Menşevik, Rusça`da azınlık anlamına gelen politik bir sözcüktür. İlk olarak, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi`nde V.İ.Lenin`in önderliğindeki ve çoğunluğu oluşturan Bolşeviklerin karşısında yer alan Plehanov`un önderliğindeki azınlık grup için kullanılmıştır.

Menşevik

menşeviklik yanlısı olan kimse.

Menşevik

Menşeviklik yanlısı olan kimse.

İlgili konuları ara

Yanıtlar