Menderes

* Menderes: Bir akarsu yatağının, genellikle düzlüklerde çizdiği ve S harfine benzeyen kıvrım.* Menderes (coğrafya)* Büyük Menderes nehri: Ege''de bir akarsu** Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Millî Parkı* Küçük Menderes nehri: Ege''de bir akarsu* Adnan Menderes: T.

MENDERES (türkçe) anlamı
1. Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.
MENDERES (türkçe) anlamı
2. Akarsu yatak eğiminin azalması
3. akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına neden olur. Akarsu büklümler yaparak akar. Akarsuyun geniş vadi tabanı içinde
4. eğimin azalması nedeniyle yaptığı büklümlere menderes denir. Menderesler yapan akarsuyun
5. uzunluğu artar ancak akımı azalır.Taban seviyesinin alçalması nedeniyle menderesler yapan bir akarsuyun
yatağına gömülmesiyle oluşan şekle gömük menderes denir.
MENDERES (türkçe) anlamı
6. (Yunanca) Erkek ismi - Akarsu yataklarının dolanbaçlı kısmı. Ege bölgesindeki 3 akarsudan birisinin adı.
MENDERES (türkçe) ingilizcesi
1. [Meander River
2. Turkey]n. meander,
MENDERES (türkçe) fransızcası
1. méandre [le]
MENDERES (türkçe) almancası
1. der Mäander

Menderes hakkında bilgiler

Menderes nerede?

Menderes haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Adnan Menderes

Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan ...

Adnan Menderes - Hakkında Yazılanlar

Adnan Menderes - Hakkında Yazılanlar

Aydın Menderes

1946 yılında Ankara'da doğan Aydın Menderes, eski başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in üç oğlundan en küçüğü. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Bir süre Aydın'da çiftçilik yaptı. 22 Mayıs 1950'den, 27 Mayıs 1960'taki askeri darbeye değin ...

V. Menderes Hükümeti

23 - V. Menderes Hükümeti (25.1 1.1957-27.05.1960) Başvekili: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Ahmet Tevfik İleri (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958 Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Medeni Berk (Niğde) 11.12.1959-27.05.1960 Devlet Vekili: Samet ...

IV. Menderes Hükümeti

22- IV. Menderes Hükümeti (09.12.1955-25.11.1957) Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili: Mehmet Cemil Bengü (Ordu) Devlet Vekili: Şemi Ergin (Manisa) 09.12.1955-28.07.1957 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) (28.07.1957-25.11.1957) ...

III. Menderes Hükümeti

21 - III. Menderes Hükümeti (17.05.1954-09.12.1955) Başvekil: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) 17.05.1954-29.07.1955 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Fuat Köprülü (İstanbul) (29.07.1955-09.12.1955) ...

II. Menderes Hükümeti

20- II. Menderes Hükümeti (09.03.1951-17.05.1954) Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Samet Ağaoğlu (Manisa) 09.03.1951-10.11.1952 Devlet Bakanı: Fethi Çelikbaş (Burdur) 08.04.1953-28.05.1953 Devlet Bakanı: Refik Şevket İnce (Manisa) ...