MENSUP (türkçe) anlamı
1. Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan
2. ilişkili
3. -den olan
4. -e bağlı (kimse):
5. Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu.- Atatürk.
6. Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
mensup olmak
MENSUP (türkçe) anlamı
8. bir yerle ya da bir kimseyle bağıntısı olan
9. ilişkili
10. -den olan (kimse).bir yerin ya da kurumun üyesi olan (kimse).
MENSUP (türkçe) ingilizcesi
1. adj. companion,
MENSUP (türkçe) fransızcası
1. adhérent/e [le][la]
MENSUP (türkçe) almancası
1. angehörig
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Despot

Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda ...

Emir

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (ulu'l-emr) itaat et ...