Osmanlı Devletinde merkezle idârî birimler arasında haberleşmeyi sağlamak, emir ve fermânları istenilen yere zamânında ulaştırmak için kurulan konak merkezi. Osmanlı Devletinde Dîvân-ı Hümâyûndan çıkan emirleri zamânında ilgililere yetiştirmek önemli bir işti.

MENZIL (türkçe) anlamı
1. yolculukta dinlenmek amacıyla durulan
2. konaklanan yer
3. konak
4. bir günlük yol.
5. bir merminin eriştiği uzaklık
6. erim
7. at değiştirmek ya da konaklamak için kervanların ve posta tatarlarının indikleri bina ya da han.
8. ordunun cephe gerisi işlerinin tümü
9. erişilmek istenen hedef
10. amaç
erek.
MENZIL (türkçe) anlamı
11. Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer
12. konak:
Tanrı yardımcı olsun gayri yolda kalana / Biz menzile vararak atları çektik hana.- F. N. Çamlıbel.
13. 2. anlamı İki konak arasındaki uzaklık.
14. 3. anlamı Bir günlük yol.
15. 4. anlamı askerlik Bir merminin ulaşabildiği uzaklık
16. erim:
Top menzili.- .
17. 5. anlamı askerlik Ordunun cephe gerisi işlerinin bütünü:
Ne yedi ne içti
18. bir menzil subayının bütün gayreti ile çalıştı.- F. R. Atay.
19. 6. anlamı tarih At değiştirmek veya konaklamak için kervanların ve posta tatarlarının indikleri bina veya han.
20. 7. anlamı tarih Ok atma yarışlarında erişilen mesafe:
Sonra yine menzil ölçülmüş
21. yeni bir rekor kırdığı anlaşılmıştır.- S. Birsel.
MENZIL (türkçe) ingilizcesi
1. n. halting place
2. range
3. shot
4. stage
5. carry
6. compass
7. gunshot
8. reach
9. rifle range
10. rifle shot,
MENZIL (türkçe) fransızcası
1. étape [la]
2. rayon d'action
3. portée [la]
4. relais [le]
MENZIL (türkçe) almancası
1. n. Reichweite
2. Tragweite

Menzil hakkında detaylı bilgi

Osmanlı Devletinde merkezle idari birimler arasında haberleşmeyi sağlamak, emir ve fermanları istenilen yere zamanında ulaştırmak için kurulan konak merkezi. Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayundan çıkan emirleri zamanında ilgililere yetiştirmek önemli bir işti. Hazine gelirlerinin büyük bir kısmını meydana getiren vergilerin vaktinde toplanması, asker sevki ve benzeri bütün işlerin halli, merkezden gönderilen emirlerle yaptırılmaktaydı. Bu emir ve fermanların istenilen yere zamanında ulaştırılması için ana yolların geçtiği şehir ve kasabalarda uygun aralıklarla “menzil” denilen durak evleri yapıldı. Böylece çok geniş bir alanda yayılmış bulunan Osmanlı Devleti, haberleşmeyi menzil teşkilatı ile sağladı.

Osmanlılarda menzil teşkilatının 16. yüzyıldan itibaren hizmet verdiği bilinmektedir. Devletin kuruluş yıllarında haberleşmenin ulaklar vasıtasıyla yapıldığı ve bunların belirli yerlerde mola verme ve at değiştirmeleri için özel ulaşım merkezleri bulunduğu bilinmekte ise de teşkilatı hakkında hiçbir bilgi yoktur.

16. yüzyıldan itibaren menziller ve bu teşkilatın görevlileri, Defterdar kapısının Mevkufat Kalemine ait, Menzil Halifeliğine bağlıydılar. Burada bulunan Menzil Halifesi Kalemi, hayvanlarla yapılan posta ve menzil muamelatına bakardı. Haber getirip götüren ulaklar menzillerde dinlenir, ihtiyaçlarını görür ve at değiştirirlerdi. Menzillerde, menzilci denilen bir idareci ile hayvanların bakımı ile uğraşan hademeler vardı. Ayrıca menzillerde koruyuculuk görevi yapan ve sürücülere yol gösteren kimseler de olup, bunlara kulaksızlar denilirdi.

Menzillerde ne kadar at ve kılavuz bulunacağı ve yıllık beygir ücretleri ile diğer masraflar, Menzilci tayini sırasında tesbit edilirdi. Her menzildeki at ve kılavuz sayısı değiştiği gibi, masraflar da buna göre artıp eksilirdi. Menzil masraflarının bir kısmı menzil nerede kurulmuşsa, o yer halkının avarız akçesinden, bir kısmı ulaklardan, önemli bir bölümü de Hazine-i amireden karşılanırdı.

Menzil yolları stratejik ve askeri ihtiyaçlara göre değiştirilirdi. Mesela, Rumeli’deki menzilhaneler, o bölgedeki savaşlar sebebiyle çok zorlandı ve 1691’de Köprülüzade Mustafa Paşanın buyruldusu ile yeniden düzenlendi.

1834 yılında ise, menzil sisteminin yanısıra posta teşkilatı kurulmaya başlandı. Nitekim Üsküdar’dan İznik’e kadar olan yol tamir edildikten sonra, ilk posta arabası bu arada çalıştırıldı. 1839 yılından sonra öncelikle İstanbul-Edirne ve İstanbul-İzmir arasında, sonra da diğer vilayetlerle İstanbul arasında posta teşkilatı kurulmaya başlandığından menzil usulü tarihe karıştı.

Kaynakça

  • Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Kenan İsik tarafından Aşk (Kenan Işık) albümünde söylenen menzil adlı şarkının sözleri.


evvel sen de yücelerden uçardın
şimdi enginlerce indin mi gönül
derya, deniz, dağ, taş demez geçerdim
karada menzilin aldın mı gönül

yiğitliğin elden gittiği yel gibi
damağın tadı kaldı bal gibi
hoyrat eli değmiş gpnca gül gibi
bozulmuş bağlara döndün mü gönül

hasta oldun yatağını istersin
kadir mevlam sağlığını göstersin
cennet-i aladan bir köşk dilersin
boynunun farzını kıldın mı gönül

karacaoğlan der ki söyle sözünü
hakka teslim eyle kendi özünü
el için de karalama yüzünü
yolun doğrusunu buldun mu gönül
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Menzil, Kahta

Menzil, Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı bir köydür.

Nihal Menzil

Nihal Menzil, (d. 13 Aralık 1962, Konya), sinema ve dizi oyuncusu.

Menzil Cemaati

Menzil Cemaati (veya Fecir CemaatiCite web

Harpoon

Harpoon, genel olarak satıhtan satıha (surface to surface) kullanılan, güdüm yolu (waypoint) doğrultusunda istenilen yönden istenilen yere saldırı gerçekleştirebilen saldırı roketi.

Rapier

İsmini Yeni Çağ’da Avrupalı soyluların kullandığı ince ve esnek bir kılıçtan alan Rapier, İngiliz silah üreticisi BAE Systems tarafından üretilen yerden radar ve elektro-optik güdümlü bir alçak irtifa hava savunma sistemidir. Tasarım amacı hava üsleri ile bazı ...

Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Avrupa Birliği'nin yeni kimyasallar politikası. Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. REACH, ''Kimyasalların Kaydı, ...

Stagecoach

Cehennemden Dönüş 1939 ABD yapımı bir Western filmidir. Özgün adı Stagecoach tur.