Abdülkadir Meragi (1360, Meraga - 1435, Herat), Fars besteci ve müzik bilginidir.
İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R.

Meragalı Hoca Abdülkadir

Meragalı Hoca Abdülkadir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Abdülkadir Meragi

İlgili konuları ara

Yanıtlar