mercan resifi

Mercan resifleri canlı organizmaların ürettiği aragonit yapılardır. Az miktar besin içeren deniz sularında bulunur.

Mercan resifi

Mercan resifi, deniz suyunun yıllık ortalama sıcaklığının 20°C'den yüksek olduğu yerlerde, kıta kenarlarındaki adacıkların derin olmayan sahillerindeki kireç taşlı bitkisel ve hayvansal organizmaların yığılımı. } }

mercan resifi

Yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 20 °C'nin üzerinde bulunan bölgelerde, kıtasal kenardaki adaların sığ sahillerinde, kalkerli bitkisel ve hayvansal organizmaların yığılımı.
deniz kabuguna benzeyen seye denir

Yanıtlar