Mercibadık Meydan Muharebesi

Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in, Mısır Suriye'de bulunan Türk-Memlûk İmparatorluğuna son vermek için giriştiği büyük seferde kazandığı meydan muharebesi, 24 Ağustos 1516 tarihinde, Osmanlı ordularının...

Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in, Mısır ve Suriye'de bulunan Türk-Memlük İmparatorluğuna son vermek için giriştiği büyük seferde kazandığı meydan muharebesi, 24 Ağustos 1516 tarihinde, Osmanlı ordularının zaferi ile sonuçlanmıştır. [[ Çaldıran Meydan Muharebesi]], Yavuz Sultan Selim tarafından kazanıldıktan sonra, Osmanlı imparatorluğu, kudretli bir devlet olduğunu, Orta Doğu devletlerine kabul ettirmiş bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim, bu zaferi ile yetinmeyerek, Müslümanlarca kutsal bilinen yerlerin de Osmanlı sınırlarına katılmasını gerekli gördüğü için, hazırlıklarını bu yolda hızlandırdı.

İlkin sadrazam Sinan Paşa'yı, kırk bin kişilik bir kuvvetle, Suriye üzerine gönderdi. Mısır'daki Memluk hükümdarı Kansu Gavsi, bu kuvvet üzerine yürüdü.

Bu öncü hareketinden sonra Yavuz Sultan Selim, 5 Haziran 1516 günü, ikinci büyük seferine çıktı. Mısır ordusu ile Osmanlı ordusu, Halep şehrinin 54 kilometre kuzeyinde bulunan Mercidabık ovasında, 24 Ağustos 1516 günü karşılaştılar. Osmanlıların 60 bin kişilik bir kuvvetine karşılık. Mısırlıların 80 bin kişilik bir kuvveti vardı. İki ordu arasında kanlı bir çarpışma oldu. Mısırlılar, sayıca üstün olmalarına rağmen, Osmanlı kuvvetleri karşısında, büyük bir yenilgiye uğradılar. Memluk hükümdarı Kansu Gavsi, savaş alanında öldürüldü. Mısırlıların çok değerli olan hazinesi, Osmanlılara geçti.

Osmanlılar, dört gün sonra, o zamanların ünlü bir şehri olan Halep'e girdiler. Sonraki günlerde Humus, Şam, Lübnan alındı Osmanlılar, güneye doğru seferlerine devam ettiler. Daha sonra da, Sina çölü aşılarak Mısır ele geçti.

Yavuz Sultan Selim'in bu seferi, Osmanlı İmaratorluğu'na, Müslümanların kutsal yerlerini ve Halifeliği kazandırmış; Mısır Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yönetim bölümü olmuştur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mercibadık Meydan Muharebesi ilgili konular