Mercuius (Mitoloji)

Merkür (mitoloji)

Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı.

Merkür (tanrı)

Biyoloji

Biyoloji, yaşayan ya da fosil canlıları, canlıların yaşam süreçlerini ve bütün fiziko-kimyasal yönleriyle yaşamı inceleyen temel bilim dalı. Biyoloji, konusunun enginliği nedeniyle başlangıçtan bu yana, incelediği canlı gruplarına, konuya yaklaşma biçimin...

Fenike mitolojisi

Fenike mitolojisi, Fenikelilerin inanç ve kültürlerinin mitolojik bütününü tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

İrlanda mitolojisi

İrlanda mitolojisi, Hıristiyanlık öncesi İrlandalılara ait mitolojilerin günümüze kadar taşınan kalıntılardır.

akad mitolojisi

botanik

Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) keli...

Airavata

Airavata, Hinduizm tanrısı Indra'yı sırtında taşıyan mitolojik beyaz fildir. Ayrıca "bulutların fili" anlamına gelen 'Ardha-Matanga'; '"mücadeleci fil" anlamına gelen 'Naga-malla' ve "güneşin kardeşi" anlamına gelen 'Arkasodara' olarak da adlandırılır. Ai...

Müzik mitolojisi

Müzik mitolojisi, müzikle ilgili mitleri araştırır. Türk müziğinde müzik mitolojisi eski Yunan mitolojisiyle zaman zaman buluşur. İlerleyen zaman diliminde kendine özgü bir hal alır.