Mergen

Kısaca: Mergen Han - Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı. Pergen Han olarak da bilinir. Herşeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir. Herşeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Ülgen'in oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir ünvan olarak kullanılır; ''Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Süde ...devamı ☟

Mergen Han - Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı. Pergen Han olarak da bilinir. Herşeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir. Herşeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Ülgen'in oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir ünvan olarak kullanılır; Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen gibi. Etimoloji (Ber/Per/Mer) kökünden türemiştir. Okçu, nişancı, kahraman demektir. Moğolcada bilge, deha anlamına gelir. Mançu dilinde de birebir aynı biçimde Mergen olarak yer alır. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt Dipnotlar Dış bağlantılar * Türk Tanrıları ve Ruhlar * Mergen Tanrı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mergen
11 ay önce

Mergen Han (Azerice: Mergen, Kiril: Мерген, Rusça: Мэргэн), Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı. Pergen Han olarak da bilinir. Aklı ve zekayı temsil...

Ahmet Niyazi Mergen
4 yıl önce

Ahmet Niyazi Mergen (d. 1887 (r. 1303), Serez, Yunanistan - ö. 8 Ekim 1959, Ankara), Türk bürokrat. 1911 yılında Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu...

Ahmet Niyazi Mergen, Adnan Darendeliler, Ahmet Durmuş Evrendilek, Ahmet Vefik Kitapçıgil, Ali Paşa (Aydın Valisi), Ayhan Çevik (vali), Ağrı (il), Ağrı (şehir), Bekir Suphi Aktan, Biyografi, Celalettin Tüfekçi
D Spor
4 yıl önce

Spor (Eyüp Asyalı) 1.Lig Özel (Tunç Kayacı ve Güney Mergen) 1.Lig Analiz (Tunç Kayacı ve Güney Mergen) D Marke (Necil Ülgen, Cem Dizdar, Uğur Meleke ve...

D Spor, TV, Taslak, Türk Telekom Lig A, Uydu, Doğan Medya Grubu
Cláudio Taffarel
4 yıl önce

Cláudio André Mergen Taffarel (d. 8 Mayıs 1966 Santa Rosa, Brezilya), eski futbolcu ve futbol antrenörüdür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk...

Cláudio Taffarel, 1966, 1984, 1990, 1993, 1994, 1997, 1998, 1998 FIFA Dünya Kupası, 2001, 2003
Kayra Han
4 yıl önce

verir. Bazen babası Gök Tengri ile eşdeğer tutulur. Ülgen, Yer Tengri, Mergen ve Kızagan adlı dört oğlu vardır. Eski kaynaklarda verilen bilgilere göre...

Kara Han, Altaylılar, Erlik Han, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengricilik, Türk Mitolojisi, Yakutlar, Yaratılış Destanı (Altay), Ostyaklar
NBA Yılın Yöneticisi Ödülü
4 yıl önce

tarafından yapılır. En çok oy alan ödülü kazanır. https://www.webcitation.org/610qpy8rO?url=http://www.sportsnetwork.com/merge/tsnform.aspx?c=sportsnetwork...

Birleştirmeli Sıralama
4 yıl önce

Birleşmeli Sıralama (Merge Sort), bilgisayar bilimlerinde O ( n   log ⁡ ( n ) ) {\displaystyle {\mathcal {O}}(n~\log(n))} derecesinde karmaşıklığa sahip...

Birleştirmeli sıralama, 1945, Algoritma, Bilgisayar, Büyük O Gösterimi, John von Neumann, Sıralama algoritması, Taslak, Yığın sıralama, Konumsal yerellik ilkesi
Melody Maker
4 yıl önce

yılında ezeli rakibi (ve IPC medya kardeş kuruluşu) New Musical Express'e dahil oldu. ^ a b Melody Maker to merge with NME, a December 2000 BBC article...