Merhaba dünya programı

"Merhaba dünya" programı, görsel çıkış birimlerinde "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır.

Merhaba dünya programı

thumb|right|Grafiksel kullanıcı arayüzü ile merhaba dünya programı, Perl'de GTK kullanılarak vim editöründe yazılmış

Bir "Merhaba dünya" programı görsel çıkış birimlerinde "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır.

Erek (amaç)

Programlama dilinde basit bir yazı yazmak ve programı hayata geçirmek.Pek çok programda kodların başına gelenek olarak koyulur ama gözükmez.

Geçmiş

Programlama dillerinde "Merhaba Dünya";

ADA:
procedure Hello is begin
 Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!");
end Hello;

ASP: <% Response.write("Hello World!"); %>

Basic: print "Hello World!"

C:
  1. include


main() {
printf("Hello World!\n");
}

C++:
  1. include


void main() {
std::cout<<"Hello World!\n";
}

C# class HelloWorldApp {
 static void Main()
 {
   System.Console.WriteLine("Hello, world!");
 }
}

JavaScript: document.write('Hello World!');

Pascal: begin
Writeln('Hello World!');
end.

PHP:

Seed7: $ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;


Java: public class HelloWorld {
 public static void main(String[1] args) 
 {
   System.out.println("Hello, world!");
 }
}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar