Meristem doku

Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) hücrelerinin çekirdekleri büyük, sitoplazmaları fazla, kofulları küçük, çeperleri ince ve metabolizmaları hızlı olan bir bitkisel doku türüdür. Meristem dokuda hücreler arası boşluklar yoktur. Meristem doku hücrelerinin temel özelliği sık sık bölünerek(mitoz bölünmeyle) yeni hücreler meydana getirmesidir. Meydana gelen hücreler farklılaşarak sürekli doku hücrelerine dönüşür.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: meristem doku, gövde, hücre, koful, kök, metabolizma, mitoz, organ, sitoplazma, sürekli doku, çekirdek
Meristem doku
Meristem Doku
Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) hücrelerinin çekirdekleri büyük, sitoplazmaları fazla, kofulları küçük, çeperleri ince ve metabolizmaları hızlı olan bir bitkisel doku türüdür. Meristem dokuda hücreler arası boşluklar yoktur. Meristem doku hücrelerinin temel özelliği sık sık bölünerek(mitoz bölünmeyle) yeni hücreler meydana getirmesidir. Meydana gelen hücreler farklılaşarak sürekli doku hücrelerine dönüşür.

Türleri

Meristemler bulundukları yere göre adlandırılırlar.

  • Kök, gövde veya bunların yan organlarının uçlarında bulunan ve bu organların boyca büyümesini sağlayan meristem dokuya apikal meristem,
  • Sürekli dokular arasında kalan ve bulunduğu organın uzunlamasına büyümesini sağlayan meristem dokuya interkalar meristem,
  • Çevreye paralel bölünerek organların enine büyümesini sağlayan meristem dokuya ise lateral meristem denir.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

gövde hücre koful kök metabolizma mitoz organ sitoplazma sürekli doku çekirdek
...

Okuma Önerileri

Meristem
3 yıl önce

Meristem doku (bölünür, sürekli, sürgen, değişken doku) bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunan ve sürekli bölünebilme yeteneğine sahip h

Doku
1 yıl önce

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâ

Hücre, Gen, Hücre Çeperi
Kök
2 yıl önce

Kök Kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen bir toprak altı organı. Görevi, bitkiyi topr

Doku (biyoloji)
2 yıl önce

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâ

Doku (biyoloji), Akson, Bağ doku, Bitki, Doku, Duyu epiteli, Düzenli sıkı bağ doku, Düzensiz sıkı bağ doku, Elastik bağ doku, Epiderma, Epitel
Doku Kültürü
3 yıl önce

Doku Kültürü Alm. Kultur Gemebe, Fr. Culture de tissus, İng. Tissue culture. Çok küçük doku veya organ parçalarının uygun besin ortamların

Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması
3 yıl önce

Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik m

Biyoloji Sözlüğü - K
3 yıl önce

Kadavra: Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu. Kafein : Kahve taneleri ve çay yapraklar

Biyoloji Sözlüğü - M
3 yıl önce

Makrofaj : Kan dokusundaki monositlerden farklılaşarak oluşan, bağ dokusunda makrofaj, akciğerlerde alveolar makrofaj, merkezi sinir sisteminde

Biyoloji Sözlüğü - U
3 yıl önce

Uç meristem : Bitkilerin kök ve gövdelerinin en uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku.Meristem dokusu. U

Germ hücresi
2 yıl önce

Germ hücresi, eşeyli üreyen bir organizmanın gamet oluşturmasına olanak veren herhangi bir biyolojik hücreye verilen isim. Çoğu hayvanlarda,

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.