Merkez, geometride bir cismin tam ortasındaki noktadır.

MERKEZ (türkçe) anlamı
1. bir dairenin ya da bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta
2. özek
3. bir işin öğretildiği yer.
4. bir kapalı eğrinin ya da kimi çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası
5. bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.
6. bir ülkenin
7. bölgenin ya da kuruluşun yönetim yeri
8. belirli bir yerin ortası.
MERKEZ (türkçe) ingilizcesi
1. adj. centric
2. focal
3. centrical
4. adv. centrically
5. n. center
6. centre [Brit.]
7. headquarters
8. head office
9. station
10. bosom
11. hub
12. navel
13. omphalos
MERKEZ (türkçe) fransızcası
1. siège [le]
2. centre [le]
3. chef-lieu (chefs-lieux) [le]
4. cìur [le]
5. foyer [le]
6. ombilic [le]
MERKEZ (türkçe) almancası
1. n. Base
2. Center
3. Herd
4. Herz
5. Hochburg
6. Mittelpunkt
7. Nabel
8. Sitz
9. Stammhaus
10. Zentrale
11. Zentrum

Merkez hakkında detaylı bilgi

Düzenle|Mayıs 2007 Geometride bir cismin ortasındaki noktadır.

Çember

Çemberde merkez 2 çapın kesiştiği yerdir. YAYINLAMA WWW.FOXKURD.COM AITTIR LÜTFEN EMEGE SAYGILI OLALIM:::

Simetrik objeler

Kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, paralelkenar gibi simetrik objelerin merkezi köşegenlerin kesiştiği noktadır.

Üçgenler

Üçgenlerde 3 çeşit merkez vardır.  1. Diklik merkezi (yüksekliklerin kesim noktası)
  2. Ağırlık merkezi (kenarortayların kesim noktası) (dış teğet çemberin merkezi)
  3. İç teğet çemberin merkezi (açıortayların kesim merkezi)


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Aerodinamik Merkez

Akışkan içerisinde hareket eden ya da yüzeylerinden akışkan hareketine maruz kalan bir kanat profilinin aerodinamik merkezi, burun yukarı momentinin hücum açısı değişse de sabit kalan noktasıdır. Simetrik profiller için hücum kenarından çeyrek veter uzaklıktadır.

Merkez Istasyonu

Merkez İstasyonu (''Portekizce'' Central do Brasil) 1998 yılında Brezilya'da çekilmiş Brezilya-Fransa ortak yapımı film. 9 yaşındaki bir çocuk ile orta yaşlı soğuk bir kadının ilişkisini anlatır. Walter Salles'in öyküsünden João Emanuel Carneiro ve Marcos Bernstein tarafından ...

Merkez Bankası

Merkez Bankası Devlet adına para üreten, faaliyetleri ve işlemleri ile devletin maliye ve para politikasının uygulayıcısı olan ve bankaların bankası olarak da adlandırılan kuruluş. Merkez bankasının görev ve yetkileri şöyle

Merkez Bankası Bağımsızlığı

Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerden (çoğunlukla politik) etkilenmeden, kendi öngördükleri para politikası araçlarını serbestçe kullanabilmelerini ifade eder. Bağımsızlık kavramının içeriği ve kapsamı son derece geniş olup, tanımlanması ...

Karabük-Merkez

19 mahallesi ve 42 köyü bulunan Karabük'ün nüfusunun 102.708' i şehir merkezinde, 14.680' i köylerde yaşamaktadır.

Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Para Birliği'nin oluşmasından itibaren, 1 Haziran 1998 de faaliyete geçmiş, yeni para birimi Euro da, 1 Ocak 1999'da bankacılık işlemlerinde kullanılmaya başlanmış ve 1 Ocak 2002'de tedavüle çıkarılmıştır. Euro'yu kabul eden ülkeler, 'Euro ...

Merkez Bankaları

Merkez Bankaları devlet adına para üreten, para ve kambiyo politikalarını belirleyen ve yürüten bankalardır. Bu bankalar, “emisyon bankası” ya da “bankaların bankası ”olarak da adlandırılır. Daha çok merkez bankası adıyla anılmalarının nedeni, para ve bankacılık ...

Kars Merkez

Kars Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 120.351 olup, 78.455’i ilçe merkezinde, 41.896’sı köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağına bağlı 50 köyü vardır. Yüzölçümü 1384 km2 olup, nüfus yoğunluğu 87’dir. İlçe toprakları orta yükseklikte engebeli araziden meydana ...

Merkez Efendi

Merkez Efendi Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen alim ve evliyanın büyüklerinden. İsmi, Musa olup, Merkez Muslihuddin lakabıyla Ünlü oldu. 1463 (H.868) yılında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmudlu köyünde doğdu. Uşak'ta doğduğunu iddia edenler de ...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Merkez Bankası, banknot ihraç eden, hükümetin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden ...

CENTO (Merkez Antlaşma Teşkilatı)

Bağdat Paktının yerine kurulan teşkilât. 14 Temmuz 1958 tarihinde, Irak'ta Kral Faysal'ın, Başbakan Nuri Sait...

Merkez Komitesi

Sol siyasal örgütlerin yönetim organı. Örgütlerin en yüksek karar organı olan kongrelerin yapılmasının ardından seçilen merkez komite, iki kongre arasında örgütün en yetkili ve yüksek karar ve yürütme organı olarak faaliyet gösterir. Leninist örgütlenme modelinde ...

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi

Ankara Merkez Kapalı Ceza Evi, 1982'de kapatılmıştır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği ceza evi, TAYAD tarafından açılan dava sonucu insan sağlığı şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle 1982'de kapatılmıştır.