Merkez (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

kıyık

Kıyık - Kastamonu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy (merkeze uzaklığı 7 km)

locos

LoCoS, (Lovers Communication System) Yukio Ota tarafından 1960`larda tasarlanmış olan, cümlelerin piktogram ve ikonlardan oluştuğu bir görsel işaret dilidir. Biçim, okunuş ve anlamı bir araya getirmeyi mümkün kılar. Bir cümleye bakıldığında anlam ve okunu...

Söğüt, Kütahya

cinas

Cinas, birden çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi. Yazılışı ve okunuşu aynı kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde kullanma.

Havaalanı terimleri

A (ALFA)

Mithat Alam Film Merkezi

Mithat Alam Film Merkezi, Mithat Alam`ın öncülüğünde 1999 yılında kurulmuştur. Merkez hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, hem de okulun öğrencisi olmayan sinefillere sinema ile buluşma ve tanışma imkanı sağlamaktadır. Boğaziçi üNiversitesinde bir sin...

maşrık

Maşrık, çoğu zaman "Şark", "Doğu" kelimeleriyle eşanlamlandırılmak istense de, bunlar tam anlamı karşılayan kelimeler değildirler. "Doğu"nun karşıtı "Orient" kelimesi olabilir ama `maşrık` daha çok ölümsüzlükle alak...

Orion

Orion birden fazla anlama gelmektedir. Anlam ayrım sayfası...

yan anlam

Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlarından her biri. Sözcüğün temel (birincil) anlamının dışında, ancak temel anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir söz...