Merkez Ortaokulu

Ebe

Ebe Alm. Geburtshilfe (f), Fr. Profession de sagefemme, İng. Midwifery. Ebe olma hali; ebenin mesleği. Yetkisi, gebeliğin teşhis ve gözetimiyle ve normal doğumları yaptırmakla sınırlı tıbbi meslek sahibi kadın. Türkiye’de ebelik ile ilgili bilgiler Anadol...

Galip Erdem

10 Mart 1930'da Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Galip Erdem, Fındıklı'da "Ofluoğlu" adı ile bilinen bir ailedendir. Babası nahiye müdürlüklerinde bulunmuş Rasim Bey, annesi Pehlivanoğulları'ndan Zekiye Hanımdır. Erdem, ailenin tek çoçuğudur. İlkokulu Fı...

Murat Karayalçın

Murat Karayalçın (1943 - .... ) 1943 yılında Samsun'da doğan Karayalçın, ilk ve orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Ankara Gazi Lisesinde yapmıştır. ODTÜ'de 1963-1964 döneminde İngilizce hazırlık eğitimi gö...

Sadi Somuncuoğlu

Sadi Somuncuoğlu (1940 - .... ) 1940 yılında Aksaray'da doğdu.ilk ve Ortaokulu Aksaray'da, lise ve yüksek öğrenimini ankara7da tamamladı. 1957-58 yıllarından itibaren Türk Ocaklarında bulundu ve fikri yetişmesi bu yıllarda başladı. Çeşitli devlet memuriye...

Bingöl nüfus ve sosyal hayat

1990 sayımına göre toplam nüfusu 249.881 olup, 86.664'ü ilçe merkezlerinde, 163.217'si köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 8319 km2 olup, nüfus yoğunluğu 30'dur. Örf ve Adetler:Bingöl eski çağlardan beri göçebe aşiretlerin yayla ve mer'ası olmuştur. Asırl...

Pazarlar

Pazarlar, Ege Bölgesi'nde Kütahya ilinin ilçesidir.

Ragıp Savaş

Ragıp Savaş (d. 2 Ağustos 1966, İzmit) Türk tiyatrocusu ve dizi oyuncusu.

Samsun Atatürk Anadolu Lisesi

``Samsun Merkez`deki tarihi binasında eğitim veren Anadolu Lisesi.``

Yıldızeli, Sivas

Yıldızeli, Sivas ilinin bir ilçesidir. Eski adı Yenihan'ndır.

İskilip, Çorum

İskilip, Çorum ili'ne bağlı bir ilçe ve bu ilçe merkezinin adıdır. Tarihsel bir coğrafyanın adı olarak da kullanılır.