Mermer alabalık (''Salmo trutta marmorata''), Salmonidae familyasına ait olan bir alabalık alt türü. Slovenya'nın Isonzo ırmağı'nda ve Güney ve Orta Avrupa'nın diğer Adriyatik Denizi'ne akan ırmaklarında bulunur.

Mermer alabalık

Mermer alabalık (Salmo trutta marmorata), Salmonidae familyasına ait olan bir alabalık alt türü. Slovenya'nın Isonzo ırmağı'nda ve Güney ve Orta Avrupa'nın diğer Adriyatik Denizi'ne akan ırmaklarında bulunur. Isonzo Muharebeleri'nin getirdiği kıtlıktan dolayı yoğun balıkçılık ile nesili tükenmek üzereydi. Irmaktaki balık nüfusunu korumak için dere alabalıkları yetiştirilip ırmağa salındı. Birbirlerine genetik yakınlıklarından dolayı, bu iki tür birbirinle karışmış ve dere alabalığının özellikleri daha ağır basmıştır. Nesli tükendığı sanılan mermer alabalığın bir gün Isonzo ırmağının bir kolunda tekrar bir populasyonu bulundu. Bu bulunanlar yetiştirilip sayıları çoğaltılarak tekrar ırmağa salındı.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar