Meromorfik fonksiyon

Meromorf fonksiyon, özellikle karmaşık analizde, bir fonksiyon çeşidi. Daha açık bir ifadeyle, meromorf fonksiyon, karmaşık düzlemin açık bir D kümesi üzerinde fonksiyonun kutup noktalarından oluşan belli bir korunmalı noktalar kümesi haricinde D 'nin geriye kalan diğer noktalarının tümünde holomorf olan fonksiyondur.

Meromorfik fonksiyon

Meromorfik fonksiyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Meromorf fonksiyon

Yanıtlar