Merseyside

Kısaca: Merseyside Metropoliten Kontluğu, Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ülkesinin Kuzey-Batı bölgesinde 1974'ten 1986'ya kadar birinci seviyede yerel idare metropoliten kontluğu olmuş; 1986'da lağvedilip görev ve yetkileri eski alt metropoliten bölgelere verilmiştir. Fakat Merseyside yine de kraliyet seremonileri için törensel kontluk olarak kalmıştır. ...devamı ☟

Merseyside Metropoliten Kontluğu, Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ülkesinin Kuzey-Batı bölgesinde 1974'ten 1986'ya kadar birinci seviyede yerel idare metropoliten kontluğu olmuş; 1986'da lağvedilip görev ve yetkileri eski alt metropoliten bölgelere verilmiştir. Fakat Merseyside yine de kraliyet seremonileri için törensel kontluk olarak kalmıştır. Eski metropoliten kontluğun bazı stratejik görev ve yetkileri, örneğin kamu kitle yolcu nakliyatı için "Merseytravel" ve bölgede polis görevi yapan "Merseyside Polisi", için özel birleşik idare kurulları kurulmuştur. Törensel Merseyside Kontluğu için, Kraliyet otoriteleri Kraliçe'nin yörel temsilcisi olarak "Lord Lieutenant" ve "High Şerif" adı verilen özel işlevli kişiler atamaktadır. Coğrafya Merseyside

Liverpool

'un hemen kuzeyinde İrlanda Denizi'ne karışan ve kontluğa isim olarak seçilen "Mersey Nehri"'nin halicinin iki tarafında bulunan ve merkezi

Liverpool

olan bir şehirleşmiş bölgedir. Merseyside Metropoliten Kontluğu yüzölçümü 645 km²; 2005 tahminine göre nüfusu 1.365.900 kişi ve nüfus yoğunluğu 2.118 kişi/km² dir. Mersey halici Merseyside'ı eşit büyüklükte olmayan iki kısma böler. Bu iki kısım

Liverpool

'da bulunan iki Mersey karayolu tüneli; güneyde Runcorn'da bulunan karayolu ve otoyol köprüleri ile ve demiryolu ile birbirine bağlanır. Bu iki yakayı bağlayan bir diğer yolcu nakliye vasıtası ise 19. yy.da çok popüler olan, ama 20.yy dan beri nostalji vasıtasına dönüşen, "Mersey Feri" seferleridir. Halicin batısında bulunan

Wirral

yarımadası alanı daha küçüktür. Merseyside'ın halicin doğusunda kalan kısmı kuzeyde Lancashire Kontluğu ile; doğuda Greater Manchester Metropoliten Kontluğu ile ve güneyde Cheshire Kontluğu ile sınır komşusudur. Tarihçe Merseyside kavrami ilk defa "1958 Yerel İdare Kanunu" için bir "Özel Gözden Geçirme" projesinde ortaya çıkmıştır. 1958-1966 döneminde "İngiltere için Yerel İdare Komisyonu" 1962de o zamanlar kontluk beldeleri şeklinde organize edilmekte olan

Liverpool

/Bootle/Birkenhead/Wallasey bölgesini inceledi. 1965'de ise "Özel İnceleme Bölgesi" adıyla bu incelemeye Widnes ve Runcorn da eklendi. Bu incelemelerin sonuçları bir raporun ilk taslağı olarak yayınlandı. Ama bu komisyon ana raporunu hazırlamaya vakit bulamadan 1966'da lahvedilip sonuçlar ortada kaldı. Bunun yerine tüm İngiltere yerel idare sistemini inceleyip geniş kapsamlı bir rapor hazırlamak için bir Krallık Komisyonu kuruldu. Bu "Krallık Komisyonu"nun raporu "Radcliffe-Maud Raporu" adıyla yayınlandı. Bu raporun burada ilgi çeken tarafında tüm güneybatı Lancashire ve kuzeybatı Cheshire'i icine alan ve güneyde Chester'den kuzey'de Ribble Nehrini uzanacak çok geniş bir "Merseyside" kurulması ve bu büyük yerel idarenin dört bölgeye ( yani Southport/Crosby; Bootle/

Liverpool

;

St Helens

/Widnes ve

Wirral

/Chester bölgelerine) bölünmesi tavsiye edildi. 1970 bu tavasiyenin bir kısmını gerçekleştiren (günümüzde ismi Merseytravel olan) "Mersey Yolcu Taşıma İdaresi" faaliyet alanında şehirleşmiş

Liverpool

ve

Wirral

'ı içine almaktaydı; ama Southport ve

St Helens

bu idare faaliyet alanı dışında kalmaktaydı. 1970de yapılan seçimlerde hükümet değişti ve bir Muhafazakar Parti hükümete geldi. Bu yeni hükümet "Radcliffe-Maud Raporu" sonuçlarının hepsini kabul etmedi. Ancak rapordaki Mersey bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten yörel idaresi kurulma teklifini kabul etti. Hukumetin kabul ettiği prensipleri açıklayan ve halkın görüşlerini isteyen bir "Beyaz Rapor" 1971de yayınlandı. Bunun tavsiyeleri çok değiştirilerek 1972de "1972 Yerel İdare Reformu Kanun" taslağı parlamentoya sevkedildi. Bu kanun teklifinde Raporda tavsiye edilen Mersey bölgesinin kuzeyi ve güneyi kesilip (Chester ve Ellesmere Port Mersey bölgesine alınmadan ama Southport'u alan) yeni bir şekilli Merseyside bölgesi kurulmasi öngörülmekte idi. Parlamento'da bu kanun teklifi daha da değiştirilip Skelmersdale ve civarı Mersey bölgesi kapsamından çkikartıldı ve

St Helens

ve Huyton bölündü. En son olarak "1972 Yerel İdare Reformu Kanunu" parlamentodan çıktığında günümüzdeki sınırlar ve içindeki bölümlerle Merseyside oluşturulmuştu. Bu kanunla Merseyside kurulması ile - 6'si kontluk beldesi (county borough) ve ikisi belediye beldesi (municipal borough) olan - 22 eski yerel idare kurulunun kaldırılarak yeniden reorganize edilmesini kabul edilmişti. Bu kanunun bütün şartlarına uyulup yapılan hazırlıklar sonunda kanun 1 Nisan 1974'de efektif olarak uygulanmaya başlandı ve Merseyside Metropoliten Kontluğu birinci seviyede stratejik yerel idare olarak ve altında ikinci seviyede 5 metropoliten bölge idaresi ile çalışmaya başladı. 1974 ile 1986da Merseyside'da bu iki seviyeli yörel ve yerel idare olarak yürütüldü. Fakat 1979da hükümete gelen Margaret Thatcher'in Muhafazakar Parti hükümeti, özellikle rakip partilerin politika odakları olan, büyük metropoliten kontluklardan gocunmaktaydı. 1986'da Margeret Thatcher hükümeti 1974de kurulan bütün metropoliten kontlukları lahv etti ve bunların konseylerini ve idare desteklerini kapattı. Böylece "Merseyside Metropoliten Kontluğu" da kaldırılmış oldu. Bu tarihten sonra o zamana kadar ikinci seviyede olan metropoliten bölge yerel idare konseyleri "tek seviyeli yerel idare" olarak faaliyete geçtiler. Bu durum günümüz de devam etmektedir. Ama İngiltere hukukunun bir acayipliğinden olacak "1972 Yerel İdare Reformu Kanunu" yeni bir kanunla ortadan kaldırılmadığı için, hukuken "Merseyside", hem metropoliten kontluk olarak hem de törensel kontluk olarak, hala kanunen mevcut bulunmaktadır. Diğer taraftan Merseyside bölgesinde yaşayan halkın "Merseyside"li olma kavramını çok şiddetle değil de genellikle kabul ettikleri hakkında araştırma sonuçları bulunmaktadır. 2000li yıllarda

Sefton

ve

Wirral

bölgelerinde "İpsoso MORİ" sosyal araştırma şirketinin sondaj anketlerinde bu bölgelerde oturanların Merseyside kavramına bağlığının "nisbeten kuvvetli" olduğunu (ama "gayet kuvvetli" olmadığını) ortaya çıkartmıştır. Fakat aynı anket sonuçlarına göre, bu yöreler sakinleri eski 1974 öncesi yerel idarelere daha da kuvvetle bağlı olduklarını bildirmişlerdir. Alt-bölümleri 1974 ile 1986 döneminde Merseyside Metropoliten Kontluğunun alt seviyesinde ikincil seviyede bulunan ve 1986dan sonra Merseyside lahvedilip törensel metropoliten kontluğa dönüştürüldükten sonra tek seviyeli yerel idare statüsü kazanan "metropoliten bölgeler (metropoliten districts)" şu haritada gösterilmektedir: Törensel Merseyside Metropoliten Kontluğu ıçinde 5 tane "tek-seviyeli-yerel-idare konseyi" statülü "şehir" ve "metropoliten borough" idare birimi; idare merkezleri; içlerinde bulunan önemli yerleşkeleri listesi ve birer görüntü şöyle verilmiştir: Geri kalan görevler Merseyside Metropoliten Kontluğu yerel idaresi 1986da lahv edilimesine rağmen bazı yörel ve yerel hizmetlerin kontluk sınırları içinde tek elden planlanıp idare edilmesi gerekmiştir. Bu hizmetleri sağlayan kurumlar için 5 metropoliten bölge yerel idaresi özel temsilci seçerek birleşik idare kurulları kurmuşlar ve bu kurullar planlama ve idare etme işlerini üzerlerine almışlardır. Bu kontluğun tümü için birleşik idare edilen kurumlar şunlardır: * Merseyside Polis * Merseyside Itfaiye ve Kurtarma Hizmeti * Merseytravel - Merseyside sınırları içinde kamu kitle yolcu nakliyatının palanlanıp' idare edilip işletilmesi. Özellikle Merseyrail varoşlar demiryolu ağı. * Merseyside Çöp ve diğer atık maddeleri ortadan kaldırmak için idare * Merseyside Emeklilik Fonu idaresi. Eski Merşeyside çalışanları için emeklilik fonlarının idare ve işletilmesi. Bu

Wirral

Borough Konseyi tarfından idare eddilmekte ve kontluk içinde çeşitli şubeleri bulunmaktadır. Ekonomi Merseyside'daki toplam ekonomik faaliyeti (cari fiyatlarla £mil. olarak) gösteren bölgesel gayrisafi katma değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir: Görülebilecek yerler

Liverpool

* Albert Dokları * Anfield Futbol Stadı * Cavern Klübü * Croxteth Hall malikane binası * Gambier Terrace sokağı * Goodison Park Futbol Stadı * Gümrük ve Mal Vergileri İdaresi (HM Customs and Excise) Milli Müzesi * Angilikan

Liverpool

Katedrali * Christ the King

Liverpool

Metropoliten Katedrali - Katolik * Merseyside Denizcilik Müzesi * Uluslararası Kölelik Müzesi * Mersey Tunelleri: – Queensway Tuneli ve Kingsway Tuneli *

Liverpool

'da Hayat Müzesi * Pier Head iskelesi * Speke Hall Malikanesi – "National Trust"'a ait * St. George's Konser Salonu * Tate

Liverpool

, Tate Galeri'nin

Liverpool

branşı * Walker Güzel Sanatlar Galerisi * Dünya Müzesi,

Liverpool

* Beatles'lar Hikayesi - Albert Doklarında

Liverpool

Müzesi

Knowsley

*

Knowsley

Hall malikanesi *

Knowsley

Safari Parkı hayvanat bahçesi

St Helens

* Dream (Rüya) - açık hava heykeli *

Knowsley

Road stadi * Kuzey Batı Karayolu Nakliyat Müzesi *

St Helens

Cam Dünyası müzesi * Haydock Park At Yarış Hipodromu

Sefton

* Aintree At Yarışı Hipodromu * Crosby kumsalları * Haig Avenue stadi * Meols Hall malikanesi * Sourthport Pleasureland lunaparkı * Southport Pier iskelesi * Lord Street sokağı, Southport]] * Royal Birkdale Golf Klübü * Formby

Wirral

* Bidston Tepesi ve Bidston Yeldeğirmeni * Birkenhead Parkı * Birkenhead Priory manastırı * Hamilton Square meydanı * Hilbre Adası * Lady Lever Güzel Sanatlar Galerisi * Leasowe Kalesi ve Leasowe Denizfeneri * Kuzey

Wirral

Sahil Parkı * Port Sunlight işçi evleri sitesi * Prenton Park stadi * Williamson Güzel Sanatlar Galerisi ve Müzesi *

Wirral

Kırsal Parkı Kaynakça * Ingilizce Wikipedia "Merseyside" maddesi

Dış bağlantılar

* * Mersey Wiki * Merseyside RTR (Brian Gills websitesi * Kamu kitle tasimasi Merseytravel websitesi * Merseyside Polis websitesi * Merseyside Itfaiye ve Kurtarim Servisi website * Merseyside.com yerel harita, A-Z, soak indeksi * Merseyside Today - yiresel kilavuz * Mersey Reporter History - Merseyside Tarih * Merseyside Isyerleri icin online bilgi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Merseyside Derbisi
5 yıl önce

Merseyside derbisi (İngilizce: Merseyside derby), İngiltere'nin Liverpool şehrinde, Everton ile Liverpool takımları karşılaştıkları zaman İngiltere'de...

St Helens, Merseyside
5 yıl önce

Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesinin Kuzey Batı bölgesinde törensel Merseyside Metropoliten Kontluğu'na bağlı olup 2009'dan beri tek-seviyeli St Helens...

Jonathan Walters
2 yıl önce

Jonathan Ronald Walters (d. 20 Eylül 1983 Moreton, Merseyside), forvet mevkiinde oynayan İrlandalı millî futbolcudur. Stoke City takımında forma giymektedir...

Croxteth
5 yıl önce

Croxteth (Yerel olarak Crocky olarak da nitelendirilir) İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki Liverpool şehrinde yer alan bir banliyö bölgesidir. Her ne...

David Yates
2 yıl önce

David Yates (1963, St Helens, Merseyside) İngiliz yönetmen. Harry Potter kitaplarından uyarlanan serinin 5. filmi olan Harry Potter and the Order of the...

David Yates, Birleşik Krallık ülke bayrağı, Birleşik Krallık, 1963, Biyografi, Harry Potter and the Half-Blood Prince (film), Harry Potter and the Order of the Phoenix (film), IMDb, Taslak, İngiliz
Liverpool (anlam ayrımı)
5 yıl önce

döneminde Merseyside Kontluğu'nun Metropoliten altında ikinci seviyede bir "metropoliten" bölge yerel idaresi iken 1986dan sonra Merseyside'in lahvedilmesiyle...

Moers
2 yıl önce

Krefeld ili bulunur. Maisons-Alfort, Fransa Bapaume, Fransa Knowsley, Merseyside, Birleşik Krallık Ramla, İsrail La Trinidad, Nikaragua Seelow, Brandenburg...

Dominic Purcell
2 yıl önce

Mick Rory / Heat Wave'de canlandırdığı röllerle tanınıyor. İngiltere'nin Merseyside şehrinde Norveç ve İrlanda kökenli ebeveynlerden 1970 yılında dünyaya...

Dominic Purcell, ABD ülke bayrağı, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Şubat, 1970, 2000, ABD, Akademi í–dülleri, Aktris, Aktör, Allmovie