Merve özbey

Mina

Mina Mekke'nin doğusundaki dağların eteğinde ve buradan Arafat'a giden yol üzerinde bulunan bir yerin adı. Hac ibadetini yaparken, kurban kesmek ve Cemre yerini gösteren duvarın dibine taş atmak için gidilen yer. Peygamber İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmai...

hacer

Hâcer, Acer olarak da bilinir, (Arapça: هاجر, İbranice: הָגָר Hagar), İslam ve Musevi kaynaklarına göre Hacer, İbrahim'in karısı, İsmail'in annesidir. İslam kaynaklarına göre Mısır firavunlarından Senan bin Ulvan'ın İbrahim'in karısı Sare'ya hediye ettiği...

umre

Umre hac zamanı olan beş günden, Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihrâm ile Kâbeyi ziyâretle Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek (gidip-gelmek). Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük ha...

Aydın Menderes

1946 yılında Ankara'da doğan Aydın Menderes, eski başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in üç oğlundan en küçüğü. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Bir süre Aydın'da çiftçilik yaptı. 22 Mayıs 1950'den, 27 Mayıs 1960'taki askeri darb...

Merve Kavakçı

Merve Kavakçı Ankara'da 1968 yılında doğdu. Ankara TED Koleji'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 86 090 042 numarayla kayıt yaptırdı. Kavakçı, fakülte ile ilişiği başarısızlık gerekçesiyle kesilince, ABD'ye giderek...

Nazlı Ilıcak

Nazlı Ilıcak 1945 yılında Ankara'da doğdu. Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Lausanne Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi'ni bitirdi. 1974'de Tercüman Gazetesi'nde yazmaya başladı. Tercüman, Meydan ve Akşam Gazeteleri'nde ç...

Abdullah Çatlı

Nevşehir'de 1956 yılında doğdu. 1977 yılında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı, 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Genel Başkan Yardımcısı oldu. Çok sayıda siyasi cinayet, bombalama, kahve tarama ve hapisten adam kaçırma gibi olayların örgütleyicisi ol...

Mehmet Ali Ağca

Mehmet Ali Ağca, 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak 25 Haziran 1979'da yakalandı. Ağca, çeşitli ifadelerinde Oral Çelik, Mehmet Şener, Yavuz Çaylan'ın isimlerini verdi. Polis tarafından soru...