Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634/1635- 25 Aralık 1683 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı sadrazamı. 1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu. Babası Uruç Hasan Bey'in yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. Köprülü Mehmed Paşa'ya damat oldu. Uzun seferler için İstanbul'dan uzaklaşan Fazıl Ahmed Paşa'ya yılla

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1634/1635-25 Aralık 1683 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı sadrazamı.

1634 yılında Merzifon'un Marınca köyünde doğdu. Babası Uruç Hasan Bey'in yakın arkadaşı Köprülü Mehmed Paşa tarafından korunup yetiştirildi. Medrese eğitimi gördü. Klasik kültürle beslenerek, üstün zekası ve yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. Köprülü Mehmed Paşa'ya damat oldu. Uzun seferler için İstanbul'dan uzaklaşan Fazıl Ahmed Paşa'ya yıllarca sadaret kaymakamı olarak vekalet etti. 1676 yılında Fazıl Ahmed Paşa'nın ölümü üzerine, 41 yaşında iken sadrazamlığa getirildi. En büyük hayali Kanuni Sultan Süleyman devrinin güç ve itibarını Osmanlı Devleti'ne yeniden kazandırmak olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, hayatını bu amaca adadı. Osmanlı-Rus Savaşı'nda padişahla birlikte sefere katıldı.

Zamansız giriştiği ve sorumluluğunu tek başına yüklendiği İkinci Viyana Kuşatması büyük bir bozgunla sonuçlandı. Bu bozgundan sonra idam edildi, Belgrad'da gömüldü. İstanbul içinde ve dışında yaptırdığı birçok hayır eseri vardır. Kendisinden sonra da ailesinden bir çok devlet adamı yetişti.

İlgili başlıklar

 • Liste - Sadrazamlar
 • Osmanlı İmparatorluğu

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ilgili konular

  • Hacı Giray II

   Hacı Giray II Kırım hanı. 1648 yılında Kırım’da doğdu. Kalgay Kırım Giray’ın oğludur.
  • Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu)

   Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu) 17. yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. 1634’te Merzifon yakınlarındaki Marince köyünde doğdu.
  • İkinci Viyana Kuşatması

   II. Viyana Kuşatması, 1683 yılında IV. Mehmet devrinde gerçekleşti. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan savaşları
  • Köprülüler Devri

   Köprülüler Devri (1656-1683) Padişah IV.Mehmet zamanında sırasıyla Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa ve Merzi
  • Kara Mustafa Paşa

   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634/1635 – 25 Aralık 1683), Osmanlı padişahı Avcı Mehmet saltanatı sırasında 3 Kasım 1676 - 15 Aralık 1683
  • Kara Mehmet Paşa

   Kara Mehmet Paşa(? - 1684) İkinci Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı Devleti`nin Budin valisidir.Başarısız kuşatma sonrası Merzifonlu Kara
  • Kara Mustafa Paşa Kervansarayı

   Karamustafapaşa Kervansarayı, 1660 yılında Osmanlı veziri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılmıştır. İncesu
  • Murat Giray

   Murat Giray (ö. 1696) 1678-1683 yılları arasında Kırım Hanı.
  • II. Hacı Giray

   II.Hacı Giray Kırım hanı.1648 yılında Kırım’da doğdu.
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa