Mesajcı RNA

Mikro RNA ya da mRNA, mesajcı RNA olarak bilinir. Sentezlenecek olan proteinin şifresini DNA`dan alarak ribozoma getirir. Ribozom birimlerini aktifleştirir ve ribozomda protein sentezine kalıplık yapar. mRNA üzerindeki nükleotitlerin üçerli olarak oluşturdukları gruplara kodon (şifre kelime) denir.

Mesajcı RNA

Mikro RNA ya da mRNA, mesajcı RNA olarak bilinir. Sentezlenecek olan proteinin şifresini DNA`dan alarak ribozoma getirir. Ribozom birimlerini aktifleştirir ve ribozomda protein sentezine kalıplık yapar. mRNA üzerindeki nükleotitlerin üçerli olarak oluşturdukları gruplara kodon (şifre kelime) denir. Her mRNA`ya denk bir tRNA vardır.

biyokimya-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar