Mescid-I Aksa

Kısaca: Mescid-i Aksa Kudüs'te Süleyman mabedinin bulunduğu yere kurulan cami. Mescid-i Aksa, Arapça'da "en uzak cami" anlamına gelmektedir. Hicret'in ikinci yılından sonra Kabe'nin kıble olarak kabul edilmesiyle, tüm Müslümanlar namazlarını Mescid-i Aksa yerine Kabe'ye dönerek kılmaya başlamışlardır. ...devamı ☟

Mescid-i Aksa
Mescid-i AksaKudüs'de yer alan Mescid-i Aksa zaman zaman Kubbet üs Sahra ile karıştırılır. Cami müslümanların ilk kıblesidir. Türkçesi en uzak mescit'dir.
Kudüs'de yer alan Mescid-i Aksa zaman zaman Kubbet üs Sahra ile karıştırılır. Cami müslümanların ilk kıblesidir. Türkçesi en uzak mescit'dir.
Mescid-i Aksa yada El-Mescidü'l-Aksa, Kudüs'te Süleyman mabedinin bulunduğu yere kurulan cami. Mescid-i Aksa, Arapça'da "en uzak cami" anlamına gelmektedir. Hicret'in ikinci yılından sonra Kabe'nin kıble olarak kabul edilmesiyle, tüm Müslümanlar namazlarını Mescid-i Aksa yerine Kabe'ye dönerek kılmaya başlamışlardır.

Şimdilerde Mescid-i Aksa, eski Süleyman mabedinin güneyindeki camiye denilmektedir. Cami Haçlı Seferleri'nin başlamasıyla Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra 1967 yılında İsrail'in işgaline girmiştir.Mescid-i Aksa'nın, İstanbul Miniatürk'de yer alan maketi
Mescid-i Aksa'nın, İstanbul Miniatürk'de yer alan maketi
Mescidi Aksa'yı ilk inşa eden kişi Hz. Süleyman (a.s.)'dır. Kur'an-ı Kerim'in Sebe suresinin 14. ayeti kerimesinin tefsiriyle ilgili olarak verilen bilgiler de buna delalet etmektedir. Bu ayeti kerime de şöyle buyurulur: "Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, onun ölümünü, bastonunu yiyen ağaç kurdundan başka onlara gösteren olmadı. Böylece o yere yıkılınca, anlaşıldı ki cinler eğer gaybı biliyor olsalardı aşağılayıcı azabın içinde kalmazlardı." Bu ayetin tefsirinde şu bilgiler verilir: Süleyman (a.s.) Mescidi Aksa'nın inşasında cinlerden de yararlandı. Bu inşaat işinde insanların yapmaya güç yetiremeyecekleri zor işleri cinler yapıyorlardı. Ancak Süleyman (a.s.) bir gün mihrabında asasına dayanmış halde ibadet ederken öldü. Cinler onun ibadet ettiğini sanarak işlerini yapmaya devam ettiler. Sonuçta Süleyman (a.s.)'ın asasını içten güve yedi ve asa kırılınca onun cesedi de yere düştü. Böylece öldüğü anlaşıldı.İçerden görünümü
İçerden görünümü
Mescidi Aksa'nın İslam'daki müstesna yerinin bir sebebi de Resulullah (S.A.V.)'in isra ve miraç mekanı olmasıdır. Yüce Allah, İsra suresinin birinci ayetinde Mescidi Aksa'yı adıyla anarak şöyle buyurur: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir." Burada dikkat edilirse Mescidi Aksa'dan "çevresini mübarek kıldığımız" şeklinde söz edilmektedir. Mescidi Aksa'nın çevresi ise başta Kudüs sonra diğer Filistin topraklarıdır.

Resulullah (s.a.s.)'ın miraca yükseltildiği sırada Kudüs'te bugünkü şekliyle bir cami yoktu. Ancak Hz. Süleyman (a.s.) tarafından inşa edilmiş ve daha sonra yıkıma maruz kalıp yenilenmiş olan Mescidi Aksa'nın kalıntıları vardı ve burası da Beyti Makdis olarak adlandırılırdı. Resulullah (s.a.s.)'ın ziyaret ettiği mekan da işte burasıydı. Beyti Makdis ibaresi bazı tarihi kaynaklarda Kudüs şehri için de kullanılmıştır.Caminin içerden görünümnü ve mihrabı
Caminin içerden görünümnü ve mihrabı
Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs'ün M. S. 70 yılında yıkıma uğratıldığı Beyti Makdis'in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekan yine bir mabed olarak biliniyor ve Beyti Makdis'in kalıntıları da korunuyordu. Şu an yahudilerin "Ağlama Duvarı" Müslümanların ise "Burak Duvarı" olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin bir kalıntısıdır. M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a.) döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyti Makdis'in yerinde Mescidi Aksa inşa edildi. Hz. Ömer (r.a.)'ın burayı mabed ittihaz etmesi de o mekanın kudsiyet ve ehemmiyetinden ileri geliyordu. Mescidi Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescidi Aksa'nın hemen yakınında bulunan ve bugün Türkiye Müslümanları tarafından Mescidi Aksa zannedilen sekiz köşeli Kubbetu's-Sahra adlı mabed de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir.

İsim kökeni

Al-'Isrā' Suresi birinci ayetinde,

Subĥāna Al-Ladhī 'Asrá Bi`abdihi Laylāan Mina Al-Masjidi Al-Ĥarāmi 'Ilá 'Al-Masjidi Al-'Aqşá' Al-Ladhī Bāraknā Ĥawlahu Linuriyahu Min 'Āyātinā 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-Başīru

Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Hz.Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.2005 yılında çekilmiş bir fotoğrafı
2005 yılında çekilmiş bir fotoğrafı
Mescid-i Aksa, Kudüs şehrinde bulunan Müslümanların ilk kıblesidir. Türkçede "En Uzaktaki Mescit" anlamına gelir. "Beyt-i Makdis" veya "Beyt-i Mukaddes" adı da verilir.

Yapımına Davud Peygamber tarafından başlatıldığı ve oğlu Süleyman Peygamber tarafından tamamlandığı rivayet edilir. Mescid-i Haram'dan sonra yapılan en eski ikinci mescittir.

Kur'an'a göre, Hz.Muhammed Receb ayının 27. gecesinde önce Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya Burak ile götürüldü (İsra).

Altın kubbeli olan ve Mescidüs Sahra olarak da anılan Kubbetüs Sahra ile karıştırılmamalıdır.

Günümüze kadar yaşanan olaylar  • 21 Ağustos 1969: Denis Michael Rohan adlı Avustralyalı bir Yahudi Mescid-i Aksa'yı kundaklama girişiminde bulundu.
  • Nisan 1980'de Meir Kahane, Mescid-i Aksa'nın bir köşesine patlayıcı madde koyarak patlatmaya çalıştı.
  • 8 Nisan 1982'de bir kez daha Mescid-i Aksa'nın ana girişine patlayıcı madde yerleştirildiyse de cami görevlileri tarafından patlamadan ortaya çıkarıldı.
  • 10 Nisan 1982'de Meir Kahane taraftarlarından bir grup militan, zorla Mescid-i Aksa'ya girmek istedi.
  • 21 Mart 1983'te Mescid-i Aksa'ya gizli bir yoldan girmek için tünel açıldığı tespit edildi.
  • 14 Ocak 1986'da Knesset üyesi bazı parlamenterler askerlerin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girmek istediler.
  • 8 Ekim 1990 tarihinde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda 30 Filistinli hayatını kaybetti, 800'e yakını yaralandı.
  • 5 Ekim 2009 tarihinde İsrail Mescid-i Aksa'ya girişi engelledi


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mescid-i Aksa Resimleri

Mescid-i Haram
1 yıl önce

olan en büyük camidir. Hac Kâbe Mescid-i Nebevî Mescid-i Aksa Dünyanın en büyük camileri listesi ^ "Kur'an'da geçen Mescid-i Haram ile ilgili ayetler". 2...

Mescid-i Nebevî
1 yıl önce

"peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre...

Mescid-i Nebeví®, 654, Abbasi, Ashab-ı suffa, Ebu Bekir, Emevi, Hicret, Kabe, Kâbe, Medine, Mekke
Mescid-i Kıbleteyn
1 yıl önce

mescide Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) denir. Mescid Medine şehrinin kuzeybatısından Halid bin Velid yolu üzerinde konumlanmıştır. Bu mescid önce...

Medine, Suudi Arabistan
Kıble Mescidi
1 yıl önce

Kıble Mescidi (Arapça: المصلى القبلي veya الجامع القِبْلي) Yüz ölçümü 144 dönüm olan Mescid-i Aksa’daki eserlerden sadece birisidir. Kubbesi kurşun kaplama...

Miraç
1 yıl önce

yeniletmiştir. Yapıya Mescid-i Aksa ismi Abdülmelik bin Mervan tarafından Abbasilere karşı politik amaçlarla verilmiştir. Mescid-i Aksa ile karıştırılan bir...

Mirac, Kudüs, Mirac Kandili, Muhammed Peygamber, Namaz, Tasavvuf, Vizyon, Yükseliş yayı, İslam, Sidretül münteha, Levh-i mahfuz
Hendese-i Mülkiye
1 yıl önce

tarafından yapılmıştır. Ayrıca okulun hocalarından Mimar Kemaleddin Bey Mescid-i Aksa'nın onarımını gerçekleştirmiştir. Mimar Kemaleddin Osmanlı'da eğitim Yüksek...

Kıble
1 yıl önce

Kur'ân'daki "kıbelel mescid'el haram" ifadesi ise; "Mescid-i Haram tarafına" anlamındadır. Muhammed'in, başlangıçta Mescid-i Haram'a yönelerek ibadet...

Kıble, Kıble
Kızıl Minare Mescidi
5 yıl önce

mescit bölümü açıktır. Mescid girişindeki levhada caminin Mehmet bin İlyas tarafından 1521'de yaptırıldığı yazılıdır. Mescid alçak tavanlı bir girişten...

Kızıl Minare Mescidi, Fatih, İstanbul, Horhor Caddesi