Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî (Arapça: المسجد النبوي) Hicret'ten sonra Medine'de Muhammed bin Abdullah ile arkadaşları tarafından inşa edilen, İslam Peygamberi Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescittir. Nebevi Arapça'da "peygambere ait", tamlamanın anlamı da Peygamber Mescidi'dir.

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevi, Hicret`ten sonra Medine`de Muhammed ve ashabı tarafından inşa edilen mesciddir. İslam`ın Mekke döneminde müslümanlar Kabe`de namaz kılıyorlardı. Kendi mescidleri yoktu.

Mescidi Nebevi ya da Mescidi Nebi basit bir yapı idi. Hurma kütüklerinden sütunları, hurma dallarından çatısı, bir adam boyunda avlu duvarları olan bir mesciddi. Minberi, mihrabı yoktu. Bir bölümü Suffe denilen fakirler ve öğrencilere ayrılmıştı.

Ağlayan kütük olayı bu mescidde vuku bulmuştur. Peygamber Cuma hutbelerini minber olmadığından bir ağaç kütüğüne yaslanarak yapardı. Bir gün bu yaslandığı kütükten bir an ayrılmasıyla kütüğün inlediği, ağladığı hadis kitaplarında anlatılmaktadır.

654 yılındaki deprem ve yangında bu mescid yanmıştır. Emevi ve Abbasi dönemlerinde yeniden yapılmıştır. Bugün içinde peygamberin kabrinin bulunduğu mesciddir. Ebu bekir ve Ömer`in kabri de buradadır. İslam dünyasının Mescidi Haram`dan sonraki ikinci ziyaret yeridir.

Dış bağlantı

Mescid-i Nebevi

Kaynaklar

Vikipedi
Güzel ama çok uzun yine de teşekkür ederim

İlgili konuları ara

Yanıtlar