Meshuggah

Dick Lövgren" PlotData= width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) bar:Kidman from: 01/01/1987 till: 01/01/1992 color:Vocals/Rhythm bar:Kidman from: 02/01/1992 till: end color:Vocals bar:Thordendal from: 01/01/1987 till: 02/01/2001 color:Lead bar:Thordendal from: 02/01/2001 till: 20/07/2004 color:Lead/Bass bar:Thordendal from: 02/01/2004 till: end color:Lead bar:Nordin from: 01/01/1987 till: 01/02/1995 color:Bass bar:Lundgren from: 01/01/1987 till: 01/01/1990 color:Drums bar:Haake from: 02/01/1990 till: end color:Drums bar:Hagström from: 02/01/1992 till: end color:Rhythm bar:Hielm from: 02/02/1995 till: 01/01/2001 color:Bass bar:Lövgren from: 21/07/2004 till: end color:Bass

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.