--}}

Meslek

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.

Genellikle her meslek o mesleğin etik değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar nezdinde tanınmasını sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Türkiye`de resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır.

Her bir meslek için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları, destekleyici meslek kuruluşları, farklı özellikler gösterir.

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

meslek

Türkçe meslek kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. professional
n. profession, career, Job, trade, path, walk of life, avocation, calling, game, ism, metier, shop, vocation, racket

meslek

bir kimsenin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş; zihinsel sanatsal vb. çalışmaya dayalı iş.
uğraş; çığır, okul, ekol.
deneyim ya da çıraklık eğitimiyle kazanılan iş; birbirine bağlı bilimsel ya da felsefi düşünceler birliği; bir düşün çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem.

meslek

Türkçe meslek kelimesinin Fransızca karşılığı.
profession [la], métier [le], état [le]

meslek

Türkçe meslek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Beruf, Profession

meslek

1 . Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş:
"Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı."- T. Buğra.
2 . Uğraş.
3 . felsefeBirbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği.
4 . felsefeBir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler, dizge, sistem.
5 . eski dilÇığır, okul, ekol:
"Edebî meslekler."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
mesleğinin eri (veya erbabı) olmak

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    mesleklerden baziları doktorlık mühendislik eczacılık polislik avukatlık hakimlik eczacılık öğretmenlik aserlik marangozluk şoförlük balıçı ayakabı boyacısı miarlık boyacılık bankacılık sekreterlik mühendislik müfettişlik vb.mesleklerdir

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Meslek
meslek