meslek

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır. ...

MESLEK (türkçe) anlamı
1. bir kimsenin yaşamını sürdürmek
2. geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
3. zihinsel sanatsal vb. çalışmaya dayalı iş.
4. uğraş
5. çığır
6. okul
7. ekol
8. deneyim ya da çıraklık eğitimiyle kazanılan iş
9. birbirine bağlı bilimsel ya da felsefi düşünceler birliği
10. bir düşün çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler
11. dizge
sistem.
MESLEK (türkçe) anlamı
12. 1 . Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş:
13. Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı.- T. Buğra.
14. 2 . Uğraş.
15. 3 . felsefeBirbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği.
16. 4 . felsefeBir fikir çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler
17. dizge
18. sistem
19. 5 . eski dilÇığır
20. okul
21. ekol
22. Edebî meslekler.-
23. Atasözü
24. deyim ve birleşik fiiller
25. mesleğinin eri (veya erbabı) olmak
MESLEK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. professional
2. n. profession
3. career
4. Job
5. trade
6. path
7. walk of life
8. avocation
9. calling
10. game
11. ism
12. metier
13. shop
14. vocation
15. racket
MESLEK (türkçe) fransızcası
1. profession [la]
2. métier [le]
3. état [le]
MESLEK (türkçe) almancası
1. n. Beruf
2. Profession

Meslek hakkında bilgiler

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.

Genellikle her meslek o mesleğin etik değerlerini, gelişimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar nezdinde tanınmasını sağlayan profesyonel kuruluşlara sahiptir. Yeryüzünde binlerce meslek bulunmaktadır. Türkiye`de resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır.

Her bir meslek için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları, destekleyici meslek kuruluşları, farklı özellikler gösterir.

Dış bağlantılar

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki meslek maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Meslek Yüksek Okulu

Meslek Yüksek Okulu genellikle Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin kendi branşlarında eğitim aldıkları üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlardır.

Serbest Meslek Erbabı Kimdir

Gelir Vergisi Kanunu nun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı ...

Serbest Meslek Kazançlarında Tahsil Esası

GirişGelir vergisinde verginin tahsil edilmesi için öncelikle tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İdari bir işlem olarak değerlendirilebilecek bu işlemlerin başlayabilmesi için ise öncelikle üzerinden vergi alınacak ve elde edilmiş olan bir ...

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası'nın yardımları sayesinde ve Yüksek Denizcilik Okulu'ndan aldığı miras ile Ortadoğu'nun en kapsamlı denizcilik eğitim labaratuarlarına sahiptir.

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları Kişinin, işi sebebiyle maruz kaldığı şartlar dolayısıyla, sağlık durumunda meydana gelen bozukluklar ve aksamalar. İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki temel fark, ilkinde ani bir gelişmeye yol açan bir olay bulunmasına karşılık, ikincisinde ...

Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi

Eyup Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul ilinin Eyüp ilçesinde yeralan bir orta öğretim kurumudur.

Altıntaş Meslek Yüksek Okulu

Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksek okuludur. Altıntaş MYO Yüksek Öğretim Kurulu'nun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile eğitim öğretime başlamıştır.