Meslek Eti��I

ISO 639:e

Uşak nüfus ve sosyal hayat

Nüfus: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 290.283 olup, 146.809’u ilçe merkezinde, 143.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

"Mesleki Yeterlilik Kurumu" Kurumun kısa adı MYK`dir.TBMM AB Uyum Yasaları Çerçevesinde 21 Eylül 2006 tarihinde "MESLEKíŽ YETERLİLİK KURUMU KANUNU" MYKK kabul etti. 7 Ekim 2006 Cumartesi Günü Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi...

fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar.

Serbest meslek erbabı kimdir

Gelir Vergisi Kanunu nun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı ol...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR), merkezi Ankara`da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

üye olduğu, meslek mensupları arasında dayanışma sağlamayı, mesleki deontolojinin korunmasını temin etmeyi, meslek mensuplarının haklarını savunmayı ve

İtfaiyeci

Abdullah b. Zübeyr

Zübeyr bin Avvâmın oğludur. Annesi Esmâ binti Ebî Bekr Sıddîkdır. Hicretden yirmi ay sonra tevellüd etdi. İsmini Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" koydu ve düâ etdi. Cesûr, kuvvetli, kahraman idi. Geceleri ibâdet eder, gündüzleri oruc tutardı.

İtfaiye