Meslek Yüksek Okulu genellikle Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin kendi branşlarında eğitim aldıkları üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlardır.

Meslek Yüksek Okulu

Meslek Yüksek Okulu genellikle Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin kendi branşlarında eğitim aldıkları üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlardır.

Liselerin 4 yıla çıkması ve lise ortalamasının 3 ve üzeri olan öğrencilerin sınavsız bir şekilde MYO larına kabulu meslek liselerine olan talebi artırmıştır.

eğitim-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar