Meslekî eğitim (Meslekî eğitim ve öğretim ya da Meslekî ve Teknik eğitim), belirli ticaretle ya da meslekle ilgili işlere kişileri hazırlamak için genellikle akademik olmayan, çoğu zaman geleneksel özellikler gösteren eğitim. Öğrencilere eğitimini gördüğü meslekle ilgili bilgi, beceriler kazandırılır ve belirli prosedürler öğretilir.

Mesleki eğitim

Mesleki eğitim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mesleki eğitim

Yanıtlar