MESTANE (türkçe) anlamı
1. sarhoş gibi
2. kendinden geçmişçesine.
3. baygın
mahmur (göz).
MESTANE (türkçe) anlamı
4. Sarhoş gibi
5. kendinden geçmişçesine:
Bir de yağmur sesi var ki Sabahattin ona da aşıkane
6. mestane kulak kabartır.- S. Birsel.
MESTANE (türkçe) ingilizcesi
1. zarf (mesta:ne) Farsça mest-¥ne,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tatyos Efendi

Asıl adı Tateos Enkserciyan olan Tatyos Efendi, 1858 yılında İstanbul'da doğdu. Ermeni asıllı Osmanlı bestecilerin en büyüklerinden biri olan babası, Kilise Mugannisiydi. Tatyos Efendi müziğe dayısından kanun öğrenerek başladı.

Medeni Aziz Efendi

Medenî Aziz Efendi, 1842 yılında Medine'de doğdu. "Medenî"sıfatı bu nedenden kaynaklanır. Medine'de imamlık ve hatîblik yapan Abdullah Efendi'nin oğludur.