Mesut Y��Lmaz

Gazneli I. Mesud

Gazneli II. Mesud

Gazneli III. Mesud

Gazneli Sultan I. Mesud

mesut

Mutlu anlamına gelen sözcük ve bir erkek ismi

Gazneli Sultan I. Mesut

Ali bin Mesud

I. Mesut

İbrahim bin Mesud

Sultan Mesud