METAZORI (türkçe) anlamı
zorla.
METAZORI (türkçe) anlamı
1. Zorla
METAZORI (türkçe) ingilizcesi
1. slang by force
2. using strong-arm tactics.,
METAZORI (türkçe) almancası
1. mit Gewalt
2. gewaltsam
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karye

Karye Osmanlı literatüründe resmî kayıtlarda köy yerine kullanılan kelime. Bu aynı zamanda bir idari birimi de anlatır. Karyelerin büyüklüğü 20 000 nüfusa kadar ulaşırken, sonraları 150 nüfüsa kadar büyüklükleri düşmüştür. Tevsii mezuniyet esasına göre çalışan ...