METHAL (türkçe) anlamı
1. Bir yapının giriş yeri
2. giriş
3. antre:Methalin solundaki ocaklı bir salon mahkemelik ederdi.- F. R. Atay. Giriş. Giriş.
METHAL (türkçe) anlamı
4. bir yapının giriş yeri
5. giriş
6. antre.bir kitabın giriş bölümü.bir müzik parçasında baştaki bölüm
7. giriş
METHAL (türkçe) ingilizcesi
1. 1. entrance. 2. introduction (to a book). ––i olmak /da/ to be involved in
2. have a hand in.,

Methal İngilizce anlamı ve tanımı

Methal anlamları
    (noun) A white waxy substance
3. found in small quantities in spermaceti as an ethereal salt of several fatty acids
4. and regarded as an alcohol of the methane series.
Methal tanım:
,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Entry

Katılımcı sözlük, sözlükten esinlenilerek oluşturulmuş ve etkileşime dayanan bir internet projesi. Katılımcı sözlüklerde, üyeler çeşitli kavramlar hakkında tanım adı verilen yorumlar yazmaktadır.

Access

Access aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Bilimsel Yazı

Bilimsel yazı, öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzıdır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere ulaşabilir. Bilimsel

Çankaya Köşkü

Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığı konutu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankaya, Ankara'nın güneyindeki tepelerin üzerinde küçük bir köydü. Evlerinin çoğunluğunun çevresi bağlık ve bahçelikti. Bu tepelerden birinin üstünde, ağaçlar arasında bulunan bir Köşk'ten birkaç ...

Alaeddin Yavaşça

PROF. DR. ALÂEDDİN YAVAŞÇA 1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Babası Kilis'li Şair Yavaşça Zâda Sezâi Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver hanımdır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulunu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı ...