Metil

Kısaca: Metil CH3 formülü ile gösterilen, en basit ve yaygın olan organik radikal. Kolaylıkla görülebilir ki metan (CH4) molekülünün bir hidrojen kaybetmiş haline karşılık gelmektedir. Bunun için kararlı bir yapısı yoktur. Zaten organik reaksiyonlardaki mevcudiyeti bir anlıktır. Radikal terimi, karbon bileşiklerinin kimyasında yaygın bir kullanım görürken, diğer elementlerin kimyasında kullanılmaz. Bu terim esas itibariyle birkaç atomdan meydana gelmiş bir grubun, birçok benzer bileşikte aynı ...devamı ☟

Metil CH3 formülü ile gösterilen, en basit ve yaygın olan organik radikal. Kolaylıkla görülebilir ki metan (CH4) molekülünün bir hidrojen kaybetmiş haline karşılık gelmektedir. Bunun için kararlı bir yapısı yoktur. Zaten organik reaksiyonlardaki mevcudiyeti bir anlıktır.

Radikal terimi, karbon bileşiklerinin kimyasında yaygın bir kullanım görürken, diğer elementlerin kimyasında kullanılmaz. Bu terim esas itibariyle birkaç atomdan meydana gelmiş bir grubun, birçok benzer bileşikte aynı kimyasal özellikleri göstermesinden kaynaklanmıştır. İnorganik radikaller sülfat (SO4), nitrat (NO3) ve amonyum (NH4) gibi gruplardır. Modern iyonlaşma teorisi geliştirildiğinde, bu grupların, kendilerini ihtiva eden bileşiklerin, dielektrik sabiti yüksek olan sıvılarda çözünmeleriyle ortaya çıktıkları tesbit edilmiştir.

İyonlaşma, organik kimyada çok az yaygın bir olaydır. Nitekim nispeten az sayıda organik radikalin ömrü saniyenin bir kesrinden uzundur. Bununla beraber, böyle ayrı grupları düşünme fikri, bunların organik bileşikler üzerindeki etkilerini daha fazla anlamak bakımından faydalı olup, hala da geçerlidir.

Hidrokarbon radikalleri genel olarak, bir hidrokarbondan bir hidrojenin uzaklaştırılmış haline karşılık gelip isimlendirilmeleri de bu prensiplerdir. Mesela metil (CH3), metandan (CH4); butil (C4H9), butandan (C4H10) ismini alır. Bir istisna olarak fenil (C6H5) söylenebilir. Benzer olarak benzenden (C6H6) gelmesi düşünülebilirken ismi fenolden (C6H5OH) gelir.

Değişik radikallerin, aynı türden maddelere etkisine Örnek olarak alkil resorsinoller denilen boya veya ilaç imalinde kullanılan maddeler verilebilir. R'ler, CnH2n±1 formülü ile gösterilen herhangi bir radikali göstermek üzere alkil resorsinoller, RC6H3 (OH)2 şeklinde gösterilir. Metille başlamak üzere, düzgün zincir yapıdaki radikaller kullanıldığında, alkilin karbon sayısı arttıkça (heksile, C6H11, kadar) alkil resorsinollerin antiseptik özelliği artar. Zincirin daha ileri derecede büyümesiyle fizyolojik aktiflik azalır.

Öğretim maksadıyla, birçok organik maddelerin bir veya daha fazla hidrojen atomunun yerine bir atom veya atom grubunun geçtiğini düşünmek kolaylık sağlar. Petrolden elde edilen hidrokarbonların kimyasal ham kaynak olarak kullanılmasının artmasına rağmen, nispeten az sayıda karbon bileşiği yukardaki yolla elde edilmektedir.

Hidrokarbonu başlangıç noktası olarak düşünmek suretiyle, birkaç maddenin aynı tipten olduğu addedilir. Mesela metandan gelen metil grubu, metil klorür CH3Cl, metilalkol CH3OH, metil siyanür CH3CN, metilamin CH3NH2 ve dimetil eter CH3OCH3 bileşiklerinde bulunur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

metil

Doymuş hidrokarbon kökleri serisinin ilk basamağı.

metil

Türkçe metil kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. methyl

metil

Türkçe metil kelimesinin Fransızca karşılığı.
méthyle [le]

metil

Türkçe metil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Methyl

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metil grubu
3 yıl önce

Metil grubu, metanın bir hidrojen eksiği olan alkil grubudur. Bir karbona üç hidrojen bağlanmıştır, formülü CH3'tür. Stabil bir gruptur ve birçok organik...

Metil menekşesi (metil viyole)
6 yıl önce

Metil Menekşesi, birbirine benzer pH indikatörlerinin ve boyar kimyasallarının oluşturduğu gruba verilen isimdir. Metil moru kimyasalları, 4, 5 veya 6...

Metil etil keton
3 yıl önce

Etil metil keton ya da Metil etil keton, kısaca MEK olarak da bilinen, sistematik adı bütanon olan sıvı bir organik bileşiktir. Asetona benzer bir kokuya...

Metil bromür
3 yıl önce

Metil bromid, kimyasal formülü CH3Br olan renksiz, zehirli bir gaz. Bromometan olarak da bilinir. Zehirliliğinden faydalanılarak bilhassa tarım ürünü...

Metil kırmızısı
6 yıl önce

Metil kırmızısı (ayrıca C.I. Asit Kırmızısı 2) asidik çözeltilerde kırmızı renk alan bir asit-baz indikatörüdür. Ayrıca bir azo (R-N=N-R bağı) boyar maddesidir...

N-metil-D-aspartik asit
6 yıl önce

N-metil-D-aspartik asit veya NMDA, NMDA reseptörlerine özgül agonist olarak davranan bir aminoasittir, ve bununla beraber glutamat reseptörlerine bağlanarak...

Metil metakrilat
3 yıl önce

Metil Metakrilat (MMA) CH2=C(CH3)COOCH3 formüllü organik bileşik. Metakrilik asitin Metil esteridir. Renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Polimer üretimi için...

Metil turuncusu
3 yıl önce

Metil Turuncusu açık ve belirgin renk değişimden dolayı titrasyonda sıkça kullanılan pH indikatorü. Daha az asidik hale gelen bir çözeltide, metil turuncusu...