Metil klorür CH3Cl formülü ile gösterilen renksiz zehirli bir gaz. Klorometan olarak da bilinir. Kimya sanayiinde; tetrametil kurşun, metilselüloz ve silikon polimerleri gibi organik maddelerin imalinde hammadde ve butil kauçuk için bir çözücü olarak kullanılır. Metil klorür kolayca alevlenir. Kaynama noktası 24°C olup umumiyetle sıvı halde bulunur.

Metil klorür

Metil klorür CH3Cl formülü ile gösterilen renksiz zehirli bir gaz. Klorometan olarak da bilinir. Kimya sanayiinde; tetrametil kurşun, metilselüloz ve silikon polimerleri gibi organik maddelerin imalinde hammadde ve butil kauçuk için bir çözücü olarak kullanılır. Metil klorür kolayca alevlenir. Kaynama noktası 24°C olup umumiyetle sıvı halde bulunur.

Yanıtlar