Metilamin

Metilamin ya da aminometan CH3NH2 formüllü en basit amindir. Amoyağın bir hidrojeninin yerini metil grubu almış şeklinde de ifade edilebilir. Bu renksiz gaz; metanol, etanol, tetrahidrofuran ya da su içinde çözelti hâlinde ya da basınçlı metal varillerde susuz gaz olarak temin edilebilir. Güçlü, balığa benzer bir kokusu vardır.

Kaynama noktası -6,6 °C, erime noktası -93,1 °C'dir. Yanıcı gazdır.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.