--}}

Metin

Metin, Arapça'ya mensup bir kelime olup, "mtn" köklerinden türemiş, 'yazı parçası, yazıyı oluşturan unsurların her bir bölümü' olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumunun resmi internet sayfasında da konu hakkında metin sözcüğü ile ilgili;

Metin, Arapça'ya mensup bir kelime olup, "mtn" köklerinden türemiş, 'yazı parçası, yazıyı oluşturan unsurların her bir bölümü' olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumunun resmi internet sayfasında da konu hakkında metin sözcüğü ile ilgili; # Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. # Basılı veya el yazması parça.' şeklinde tanımlanmıştır

Bilgi ve Belge Yönetimine Göre Metin Tanımlaması

Bilgiye ulaşmanın hem çok kolay hem de çok zor olduğu şu son zamanlarda, insanların bilgi ihtiyacını karşılamak için ille de basılı kaynaklara yönelmelerini beklemek oldukça yanlış bir düşünce biçimidir. Bilgi patlaması teriminin tam anlamıyla karşıladığı bu bilgi çokluğu içerisindeki karmaşa, bilgiye olan talebin büyüklüğünü anlatmakla beraber; doğru bilgiye ulaşmanın zorluğunu da belirtmiş oluyor. Günlük hayatta yapmış olduğumuz gazete,kitap,magazin okuma, radyo dinleme, televizyon ya da film izleme, bilgisayar kullanma gibi hareketler bilgiye ulaşmak için kullandığımız yollardır. Her şeyin bu kadar çok ve çabuk değişti bir zaman diliminde, bilgiye ulaşmak için en önemli araçlardan birisi olarak tanımladığımız, bilgiye dayalı belgenin ham maddesi metinin ulaşım ve kullanım yollarının değişmemesini beklemek eksik bir düşüncedir. İnternet üzerindeki bilginin kolay ulaşımlı ve esnek bir bağlantı paylaşımını sağlamak olarak tanımlayabileceğimiz hypertext kelimesi yazılı metnin eski lineer kısıtlarının aşılması anlamına gelir. Hipertekst'in Kullanımı ve Türleri Hipertekst belgeler birer iletişim araçlarıdır. Bu iletişim aracı kullanım ve karakter özelliği olarak iki bölümde incelenebilir. Dinamik İletişim ve Statik İletişim. Dinamik İletişim'e ait belgeler kısa ömürlüdür ve tekrar edilebilirliği olmayan enstantane bir özellik taşır. Web sayfaları, telefon, televizyon, radyo bu tanımlama için bazı örneklerdir. İkinci çeşidi ise Statik İletişimdir. Statik İletişime ait belgeler ise kalıcı, tekrar edilebilir ve süreklilik arz eder. Yazılı, basılı, kayıt altına alınmış her türlü bilginin yer aldığı iletişim araçları bu grup içinde düşünülür. Haberin ya da bilginin anlaşılmaması durumunda geriye dönülebilindiği gibi, alıcının yorulması halinde dinlenmesi ve bıraktığı yerden devam etmesi mümkündür. Hipertekst'in Kullanım Amacı Statik belgelere dayalı hipertekstlerin içindeki bilgilerin çapraz bağlantı koleksiyonlarıyla kullanılabilir olmasıdır. Bu terimi ilk kullanan kişi olan Ted Nelson hipertekst için 'yazmanın en genel biçimi' ifadesini kullanmıştır. Doğal yollar dışında çeşitli işlemlerden geçirerek bilgisayar tabanlı dijital çerçevede bilginin sunulması işine denir. Bunun ilk örneği mikrofilmlerdir. Dış bağlantılar * Multimedia and Hypertext: The Internet and Beyond * Forming the Text, Performing the Work * Digital Literature: From Text to Hypertext and Beyond * Participatory knowledge-management design:A semiotic approach-Stefano Valtolina, BarbaraRitaBarricelli,YvonneDittrich * http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_Machines * Hypertext - Wikipedia, the free encyclopedia * Hypertext Editing System - Wikipedia, the free encyclopedia * Text (literary theory) - Wikipedia, the free encyclopedia

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

metin

Türkçe metin kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. firm, solid, stoic, stoical, unshakable, unshaken, foursquare, immovable, resolute
adv. foursquare
n. text, copy

metin

(yapıt, yasa, belge için) bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan sözcüklerin bütünü, tekst.
basılı ya da el yazması parça, tekst.
acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam, dayanıklı, metanetli.

metin

Türkçe metin kelimesinin Fransızca karşılığı.
constant/e, solide; résistant/e; ferme; courageux/euse; texte [le], lecture [la]

metin

Türkçe metin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aufschrift, Fassung, Text, Wort
adj. ehern

metin

1 . Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.
2 . Basılı veya el yazması parça, tekst.

metin

(Arapça) Erkek ismi 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.