Metin Dilbilim

Kısaca: Metin Dilbilim, Dilbilim içinde ve bağlamında 20. Yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren geliştirilen yeni bir alandır (sonraki yıllarda bu alan, Metinbilim kavramı adı altında daha geniş bir özerklik boyutuna doğru evrilmiştir, günümüzde de hala bu gelişimsel cizgide ilerlemektedir). Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri ele alır. ...devamı ☟

Metin Dilbilim, Dilbilim içinde ve bağlamında 20. Yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren geliştirilen yeni bir alandır (sonraki yıllarda bu alan, Metinbilim kavramı adı altında daha geniş bir özerklik boyutuna doğru evrilmiştir, günümüzde de hala bu gelişimsel cizgide ilerlemektedir). Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri ele alır. Çeşitli metin türlerindeki her türlü dilsel olguyu, ölçüt ve kuralları saptar. Tüm bunlar için Metin dilbilimin yararlandığı diğer bilim dalları edebiyat, hukuk ve teolojidir. Görevleri Metin dilbilimin önemli sorunlarından biri, metnin metin olmayandan farkı ve özelliklerine göre dilsel bir metnin tanımıdır. Metinselliğin kriterleri metindeki bağlamlardır, yani dilsel araçların metin olarak adlandırılması için gerekli olan cümleler ile içeriğin bağlamıdır. Bu özellikler yinelemeler, bağlaçlar, belirteçlerin kullanılması, semantik boyutlar vb. unsurlardır. Diğer önemli kriterler ise metnin sınırlarının özelliklerini ortaya koyan metin konusu ve metnin işlevidir. Metin dilbilimin görevi çözümleme, metin türlerine göre sınıflandırma ve metni sınırlandırmadır. Ayrıca metnin iletişimsel işlevinin araştırılması ve metnin alımlanması ile ilgilenir. Metin dilbilimsel araştırmalar belli metin türlerinin karakteristik biçimlerini belirler. Dış bağlantılar * Almanca Vikipedi'deki maddesi.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dilbilim
4 ay önce

karşılaştırır (karşılaştırmalı dilbilim) ve dillerin tarihleri üzerinde araştırma yapar (tarihî dilbilim). Sesbilim, dilbilimin bir dalı olarak, seslerin üretilişi...

Dil bilimi, Cümle, Dil bilgisi, Ses bilimi, Sözcük, Çeviri, Tarihsel dil bilimi, Karşılaştırmalı dil bilimi, Uygulamalı dil bilimi, Konuşma terapisi, Konuşma bozukluğu
Adli Dilbilim
3 yıl önce

konuşmacı tespiti için adli dilbilim uzmanlarının yaptıkları çalışmalar bu alanın konusudur. ^ Dil Derneği İnternet sitesi, "dilbilim" sözlük taraması 06.11...

Transkripsiyon (dilbilim)
4 ay önce

karara varamadığı anlaşılmaktadır. ^ Vardar, Berke (2007). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual. s. 196. ISBN 9789756542125. ...

çeviribilim
3 yıl önce

çeviriye destek olan çeşitli sahalardan katkı alır. Bunların arasında metin dilbilim, sosyoloji, tarih, karşılaştırmalı edebiyat, felsefe, filoloji, göstergebilim...

Çeviribilim, Bilgisayar bilimleri, Bilim, Can Yücel, Dilbilim, Felsefe, Filoloji, Jacques Derrida, Karşılaştırmalı edebiyat, Kural, Nesne
Sözdizim
4 ay önce

cümlelerin esnekliğini inceleyen dilbilim dalıdır. Eski Yunanca "birlikte düzenleme, dizme" anlamına gelen sentaks terimi dilbilimde, doğal dillerde nasıl cümle...

çeviri
4 ay önce

kullanılır. Çevrilecek metin ve dil kaynak metin ya da kaynak dil, çeviri yapılacak metin ya da dil ise erek metin (hedef metin) ya da erek dil olarak...

Çeviri, Dil, Tercüme, Çift makalelerin birleştirilmesi
Müyessiretü'l-Ulûm
3 yıl önce

açıklanır. Bu aşamada, dönemin çoğunluğu Arapça ve Yunanca diğer dilbilim metinlerindeki gibi, sözcüğün üç çeşit olduğu ifade edilmiştir: isim, fiil ve...

Yapısöküm
4 ay önce

Derrida'nın dönemin önemli düşünce hareketleri olan fenomenoloji, yapısal dilbilim ve yapısal antropoloji çalışmalarının teorik dokularının özenli bir değerlendirmesini...

Yapısöküm, Yapısöküm