Metin Yurtbaşı

Metin Dilbilim

Metin Dilbilim, Dilbilim içinde ve bağlamında 20. Yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren geliştirilen yeni bir alandır (sonraki yıllarda bu alan, Metinbilim kavramı adı altında daha geniş bir özerklik boyutuna doğru evrilmiştir, günümüzde de hala bu gelişims...

Tek Kullanımlık Şerit

Gilbert Vernam tarafından keşfedilmiş bir kripto sistemidir. Kullanılacak anahtar şifrelenecek metnin boyutu kadar olmalıdır ve yalnız bir kereye mahsus üretilip kullanılmalıdır.

metin dil bilimi

Açık metin

Açık metin, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamın altını çizmek istemi olmayan, tersine zengin ve karmaşık okumalara olanak sağlayan metin türü.

Açık ve kapalı metinler

Açık metin, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamın altını çizmek istemi olmayan, tersine zengin ve karmaşık okumalara olanak sağlayan metin türü. Kapalı metinler ise...

Polybius

Polybius (MÖ 203–120, Yunanca: Πολύβιος), Yunan tarihçi. ''The Histories'' adlı kitabında Helenistik dönemini anlatmıştır. Yönetimler döngüsü üzerinde çalışmalar yapmıştır. Fikirleri daha sonra Montesquieu'nun ''The Spirit of the Lawsda ve ABD Anayasası'n...

Yazarın ölümü

Nietzsche`nin "the God is Dead" (Tanrı öldü) fikrinden yola çıktığı söylenebilir. Edebiyat`ta yazarın ölümü fikri şuna dayanır: Bir metin okunduğu an varolmaktadır (okurmerkezli yaklaşım). Okur merkezli yaklaşım, metnin okuru olmadan varolmadığı...

Öğretici Metinler

Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele

Metin işleme

Bilgi işlem alanında, metin işleme terimi elektronik metnin yaratılmasının veya değiştirilmesinin mekanikleştirilmesi disiplini anlamına gelir. Metin kelimesi

Metin (anlam ayrımı)

Metin ile ilgili ansiklopedik kullanımlar: