Metodizm, 18. yüzyılda İngiltere'de John Wesley adında bir keşişin bütün ülke boyunca at sırtında yol alarak yaydığı, Protestanlık mezhebine bağlı bir manevi düşünce sistemidir.
Çoğu tarihçi İngiltere'nin Fransız İhtilali benzeri bir devrimden metodizm sayesinde kurtulduğu konusunda hemfikirdir.

Metodist

Metodist ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Metodizm

metodist

Türkçe metodist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Methodist

metodist

Türkçe metodist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Methodist

İlgili konuları ara

Yanıtlar